WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Beheer voor libellen

Vlinders en libellen komen voor in zeer verschillende gebieden. We vinden ze vanzelfsprekend in de natuurlijke landschappen en in landschappen met een vooral cultuurhistorisch karakter, maar daarnaast zijn er soms opvallend veel soorten te vinden in het stedelijk gebied.
Bedreigingen in de zeer verschillende milieu’s kunnen worden samengevat onder vijf bekende thema’s: vermesting, verontreiniging, versnippering, verzuring en verdroging. Al deze vijf onderwerpen krijgen in meer of mindere mate onze aandacht. Onze activiteiten zijn dan ook gericht op verbeteringen in het terreinbeheer, het waterbeheer en de ruimtelijke ordening.
 

Libellen houden van schoon water met verschillende waterplanten en flauwe oevers.

 

| |

Laatste wijziging: 20 oktober 2009

Wat hebben libellen nodig?

  • Schoon water. Het grootste deel van zijn leven brengt een libel als larve in het water door. Hij eet kleine waterdiertjes en is een echte jager. Het water moet helder zijn, anders kan de larve zijn prooien niet vinden. Een goede waterkwaliteit is daarom een van de belangrijkste eisen die libellen aan hun leefomgeving stellen.
  • Verschillende waterplanten. Larven schuilen onder water tussen de waterplanten. Planten die boven het water uitsteken gebruiken zij om uit het water te klimmen.
  • Voedsel voor de libel: insecten. De volwassen libellen leven op het land waar ze al vliegend allerlei kleine insecten vangen. Daarom zijn ze vaak te vinden op plekken waar veel insecten vliegen.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen