koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Beheer voor vlinders

Vlinders en libellen komen voor in zeer verschillende gebieden. We vinden ze vanzelfsprekend in de natuurlijke landschappen en in landschappen met een vooral cultuurhistorisch karakter, maar daarnaast zijn er soms opvallend veel soorten te vinden in het stedelijk gebied.
Bedreigingen in de zeer verschillende milieu’s kunnen worden samengevat onder vijf bekende thema’s: vermesting, verontreiniging, versnippering, verzuring en verdroging. Al deze vijf onderwerpen krijgen in meer of mindere mate onze aandacht. Onze activiteiten zijn dan ook gericht op verbeteringen in het terreinbeheer, het waterbeheer en de ruimtelijke ordening.
 


  Vlinders houden van een gevarieerd landschap met bomen, struiken en bloemen.

   

  | |

  Laatste wijziging: 29 september 2009

  Wat hebben vlinders nodig?

  • Planten waarop de eitjes worden afgezet en waar de rups van eet. Elke rups heeft een voorkeur voor bepaalde planten.
  • Nectar uit bloemen. Dit is het voedsel voor de vlinder. Vlinders hebben een voorkeur voor planten waar zij snel en gemakkelijk veel kunnen drinken.
  • Variatie in het landschap. Het liefst vliegen vlinders in een omgeving waar zowel bomen als struiken en bloemrijke bermen zijn. Deze hebben vlinders vooral nodig om zich te kunnen oriënteren.
  • Een beschutte plek om te overwinteren als ei, pop, rups of vlinder; elke soort doet dat op zijn eigen manier.

  De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen