steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Nieuws

3 november 2014

Chris van Swaay gepromoveerd


Doctor Chris van Swaay tussen zijn paranymfen (foto: Joost Uittenbogaard)
Vrijdag 31 oktober is Chris van Swaay, medewerker van De Vlinderstichting, gepromoveerd aan de Wageningen University met een proefschrift getiteld: Tracking butterflies for effective conservation.

In een volle aula van Wageningen University verdedigde Chris van Swaay met overtuiging zijn proefschrift en stellingen tegen de opponenten, van de universiteiten van Leuven, Amsterdam, Leiden en Wageningen. Het eindoordeel van de promotiecommissie, onder leiding van de professoren Marcel Dicke en Michiel Wallis de Vries, over het proefschrift en de verdediging was 'zeer goed'. We feliciteren Chris van harte met dit resultaat.

Het proefschrift beschrijft de stappen die nodig zijn voor behoud en herstel van vlinders. Om vlinders effectief te kunnen beschermen moeten we allereerst weten waar ze voorkomen (hun verspreiding) en hoe het met ze gaat (de trend: worden ze algemener of zeldzamer). Daarna kunnen prioriteiten voor bescherming worden vastgesteld. Vervolgens moet worden achterhaald waarom soorten achteruit gaan of zo zeldzaam zijn. Als de oorzaken bekend zijn kan worden bepaald welke maatregelen nodig zijn. Tot slot is het belangrijk om de uitkomsten ook zoveel mogelijk te delen, zodat politici, beleidsmakers, boswachters, vrijwilligers en zo veel mogelijk andere mensen weten wat nodig is (communicatie).

Het verzamelen van gegevens over verspreiding en trend van dagvlinders gebeurt grotendeels door duizenden vrijwilligers, die doorgeven welke vlinders zij gezien hebben. Gecombineerd met moderne modelleringstechnieken levert dat gedetailleerde informatie over de verspreiding en de verandering daarin van vlinders, maar ook over de oorzaken: kolonisatiesucces en overleving. Het blijkt dat het Nederlandse landschap steeds meer versnipperd raakt. Daardoor hebben vlinders steeds meer moeite om geschikt leefgebied te bereiken.
 

Een lied voor de vers gepromoveerde Chris (foto: Joost Uittenbogaard)
Doctor Chris van Swaay benadrukt de grote waarde die de vrijwillige veldmedewerkers hebben: “Dankzij de duizenden mensen die in hun vrije tijd de natuur intrekken en doorgeven wat ze er zien, kunnen we die natuur veel beter beschermen“.

Aansluitend aan de promotie was er een druk bezochte receptie waarbij familie en vrienden, maar ook veel mensen vanuit de onderzoekswereld en natuurbescherming Chris feliciteerden met het behaald resultaat. Tijdens het feest in de avonduren konden de collega's van De Vlinderstichting het natuurlijk niet laten de verse doctor in een lied te eren.

Een Pdf van het proefschrift vindt u hier en een uitgebreide Nederlandse samenvatting hier.
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


Of abonneer je op onze RSS-feed.


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen