steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Nieuws

11 september 2012

Grote aantallen noordse winterjuffers na vernattingsmaatregelen


Noordse winterjuffer. Foto: Kim Huskens
In het Wendelbos, onderdeel van het Voorsterbos in de Noordoostpolder, is in 2009 een kleine populatie van de zeldzame noordse winterjuffer gevonden. De soort profiteert van de verlandingsvegetaties in het gebied.

In 2007 hebben ten noorden van het Voorsterbos inrichtingsmaatregelen plaatsgevonden op voormalige landbouwgronden. In deze nieuwe natuur, het Wendelbos, zijn een tweetal beken gegraven om de gebieden te vernatten. Tevens zijn er een aantal andere wateren aangelegd.
 
In het gebied wordt water ingelaten dat bijna rechtstreeks van de Wieden (ongeveer 5 km verderop) afkomstig is, hierdoor komen ook laagveensoorten mee. In het Wendelbos heeft zich op deze manier een krabbenscheervegetatie ontwikkeld. Sinds 2009 wordt in deze verlandingsvegetatie door Gerard Eggens, die in de Noordoostpolder de libellen- en vlinderstand bijhoudt, een toenemende populatie noordse winterjuffers waargenomen. Het eerste jaar werden 20 individuen waargenomen. Vrijwel direct was duidelijk dat het ging om individuen uit het gebied zelf, omdat er ook verse dieren tussen zaten. Nu, drie jaar later belt Gerard enthousiast op en verteld dat hij dit jaar over de 300 individuen heeft geteld. Een bijzonder groot aantal. 

Boven: bruine winterjuffer, beneden: noordse winterjuffer
De noordse winterjuffer is een zeldzame soort die in petgaten en sloten in laagveengebieden voorkomt. Maar ook in andere wateren met een brede rietkraag of andere laagveenachtige vegetatie. De noordse winterjuffer lijkt veel op de bruine winterjuffer, maar beide soorten verschillen van elkaar door de aan- of afwezigheid van een uitstulping aan de donkere strepen op het borststuk. Waar de noordse winterjuffer een uitstulping heeft, heeft de bruine winterjuffer dit niet (zie foto’s hiernaast).
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


Of abonneer je op onze RSS-feed.


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen