steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Nieuws

31 mei 2013

Heerlen adopteert iepenpage


De iepenpage is een zeldzame vlinder
De iepenpage is een zeldzame vlinder die in Nederland alleen nog in Heerlen een volledige populatie heeft. Daarom adopteert de gemeente Heerlen de vlinder. De gemeente vindt het haar plicht deze vlindersoort te behouden en werkt met onder andere De Vlinderstichting samen aan een verdere versterking en verbinding van het leefgebied van deze bijzondere vlinder.

De vlinderstand is een goede indicator voor de kwaliteit van natuur, milieu en landschap en dus de kwaliteit van de leefomgeving. Vlinders spelen op hun beurt weer een belangrijke rol in ons ecosysteem. Ze zorgen voor het versterken van de biodiversiteit in de stad en regio. Nu Heerlen de iepenpage heeft geadopteerd, werken de gemeente, de Heerlense natuurorganisaties (IVN Heerlen en Hoensbroek en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg kring Heerlen), De Vlinderstichting en Natuurmonumenten samen aan een verdere versterking en verbinding van het leefgebied van de iepenpage. En daarmee aan de biodiversiteit van stad en regio.

Maatregelen met succes

Op zoek naar eitjes van de iepenpage
De populatie van de iepenpage is klein en kwetsbaar door de beperkte omvang van geschikt terrein. Jarenlang waren de markante iepen aan de Oliemolenstraat de enige bekende vindplaats van de iepenpage. Een aantal jaren geleden zijn al enkele maatregelen genomen om geschikte terreinen te vergroten en met elkaar te verbinden. Er zijn toen extra grote iepen aangeplant langs de Caumerbeek, nectarbronnen geplant bij de Oliemolen en het maaibeleid is aangepast. En met succes. In 2010 is de vlindersoort ook bij Terworm gevonden en in 2012 bij het Bastion Hotel. Dit jaar worden weer vlinders geteld. Op die manier worden de populaties van de bedreigde vlindersoort vergroot en met elkaar verbonden.
 

Nog meer maatregelen

Aanplant van iepen helpt de beschermde iepenpage
Komend jaar zijn nog tal van maatregelen gepland. De Heerlense natuurorganisaties gaan zorgen voor de voorlichting en educatie. De gemeente gaat het leefgebied voor de vlinder versterken door een netwerk van (fladder)iepen en zogenaamde ‘nectarkroegen’ aan te planten. Met de fladderiep introduceren we opnieuw een zeldzame bomensoort in Heerlen. De nectarkroegen realiseren we door natuurlijk berm- en bosrandbeheer. De Vlinderstichting en Diergaarde Blijdorp steunen het project met kennis en financiën. Natuurmonumenten en Van der Valk zorgen voor de aanplant van iepen en nectarvoorzieningen in Terworm.


 

Meer informatie

De Vlinderstichting, Kars Veling, 0317 467346.

Gemeente Heerlen, R. Pisters, 045-5604712.
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


Of abonneer je op onze RSS-feed.


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen