Grote vuurvlinderRups van de nachtpauwoogMoerasparelmoervlinderPaardenbijter
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Financiële verantwoording

De Vlinderstichting is een ideële stichting die inkomsten verwerft uit donaties, giften en legaten en uit het uitvoeren van projecten. De donatiegelden, giften en legaten worden o.a. ingezet voor het maken en versturen van het tijdschrift Vlinders en voor het coördineren, controleren en beheren van waarnemingen aan de verspreiding van soorten. Tevens wordt hiermee geïnvesteerd in het zodanig beïnvloeden van beleid en beheer dat de leefomstandigheden voor vlinders en libellen duurzaam worden verbeterd.

Lees onze jaarrekeningen en jaarverslagen
 

| |

Laatste wijziging: 8 juli 2013
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen