WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Landelijk Meetnet Libellen

Gaat de libellenstand in ons land vooruit en heeft dat te maken met klimaatverandering? Worden er in het noorden minder libellen waargenomen dan in het zuiden? Zal de groene glazenmaker in dit gebied toenemen nu waterplanten minder vaak worden verwijderd? Hoe zal de speerwaterjuffer reageren op de venherstelmaatregelen?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1998 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Landelijk Meetnet Libellen. Het doel van deze projecten is: actuele informatie verzamelen over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Met deze meetnetten houden we zo de vinger aan de pols. De mogelijke oorzaken van veranderingen kunnen achterhaald worden. Daarom worden verspreid over het hele land routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld. Gedurende het hele seizoen wordt elke week genoteerd welke soorten er voorkomen en in welke aantallen.

Doe mee met Landelijk Meetnet Libellen
 

Wie werken er mee aan het monitoringproject?

Aan het Meetnet Libellen werken verschillende organisaties mee. De Vlinderstichting organiseert en co├Ârdineert het veldwerk en onderhoudt de contacten met de waarnemers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwerkt de gegevens en verzorgt de statistische analyse. De Gegevensautoriteit Natuur is opdrachtgever van het meetnet en let op een goede afstemming van de vragen van de overheid en de antwoorden die het monitoringproject hierop kan geven. De belangrijkste deelnemers aan het Meetnet zijn natuurlijk de vele vrijwilligers die meerdere keren per jaar op dezelfde locaties libellen tellen. Zonder hen zou het libellenmonitoringproject niet bestaan. De meeste waarnemers zijn ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Libellenonderzoek, waarmee De Vlinderstichting nauw contact onderhoudt.
 

| |

Laatste wijziging: 21 juli 2014

Meetnetten online

Online gegevens invoeren? Dat kan via Meetnetten online.

Landelijk Meetnet Vlinders

Wilt u informatie over het meetnet gericht op vlinders? Ga dan naar de pagina Landelijk Meetnet Vlinders.

Rivierrombout.
Vuurjuffer.
Tangpantserjuffer.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen