WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Hoe wordt er geteld?De libellen worden geteld langs een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Een route is 50 tot 500 meter lang. Van mei tot en met september wordt een route minimaal eens in de twee weken gelopen, in een constant en rustig wandeltempo. De libellen die worden waargenomen tot twee meter op de oever en tot vijf meter op het water worden genoteerd. Een route hoeft niet in een heel rijk libellengebied te liggen. Een locatie is geschikt zolang er het hele seizoen libellen bij het water vliegen en de oever goed begaanbaar is. Routes vlak bij huis of werk kunnen gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden, met een minimum aan reistijd. Voor routes in natuurgebieden is vaak wel meer tijd nodig voor het heen- en terugreizen. Deze routes zijn vooral interessant voor terreinbeheerders, boswachters of mensen met wat meer tijd.
 


Soortgerichte tellingen

Zeldzame soorten worden op de algemene routes te weinig geteld om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de voor- of achteruitgang van de soort. Voor deze soorten kan soortgerichte monitoring een goede oplossing zijn. Bij soortgerichte monitoring wordt een route speciaal voor één soort uitgezet op een plek waar zich een goede populatie bevindt. Deze route wordt alléén in de vliegtijd van de betreffende libel drie of vier keer gelopen.
De tellers van soortgerichte routes krijgen van De Vlinderstichting een seintje wanneer de vliegtijd van de soort weer begint.

De rivierrombout is een soort die zelfs op soortgerichte routes moeilijk te tellen is. Daarom wordt voor deze soort een aparte monitoringmethode ontwikkeld. Meer informatie vindt u verderop.

Wie geïnteresseerd is in het lopen van een algemene of soortgerichte monitoringroute, kan contact opnemen met een van de coördinatoren.

Meer informatie kunt u vinden in de handleiding van de Landelijke Meetnetten Vlinders en Libellen. U kunt ook het laatste jaarverslag van de Meetnetten downloaden.
 

Alternatieve monitoringmethode voor de rivierrombout

Rivierrombouten worden meestal waargenomen als ze net zijn uitgeslopen
De rivierrombout is een soort die lastig langs een vaste route te tellen is. Dit komt omdat de imago’s (volwassen libellen) slechts zeer kortstondig langs de waterkant zijn aan te treffen. De trefkans is dus laag. Het tellen van larvenhuidjes levert betere resultaten op, maar dit is te arbeidsintensief gebleken.
Om toch te kunnen bepalen hoe de wettelijk beschermde rivierrombout het in Nederland doet wordt een alternatieve meetmethode ontwikkeld. In plaats van de aantallen langs een route te tellen zal de aan- of afwezigheid worden onderzocht in kilometerhokken waarin geschikte voortplantingshabitat voorkomt. Tellers die zich aanmelden voor de rivierrombout krijgen jaarlijks een aantal van deze kilometerhokken toegekend om te onderzoeken. De bedoeling is dat op die manier in een paar jaar tijd alle hokken aan de beurt komen.

Op dit moment is nog niet bekend in welke hokken precies geschikte voortplantingshabitat voorkomt. De analyse die hiervoor moet zorgen wordt waarschijnlijk in 2011 afgerond. Vanaf 2012 kunnen dan de eerste hokken worden onderzocht.

Woont u in de buurt van de grote rivieren en wilt u meehelpen om de ontwikkeling van de rivierrombout in kaart te brengen? Dan kunt u zich alvast aanmelden voor het onderzoeken van een aantal hokken in 2012. Stuur hiervoor een e-mail naar van De Vlinderstichting.
 

 

| |

Laatste wijziging: 4 april 2011

Meetnetten online

Online gegevens invoeren? Dat kan via Meetnetten online.

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen