WeidebeekjufferElzenuilMoerasparelmoervlinderBoomblauwtje
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

LinksSITES VAN DE VLINDERSTICHTING

Idylle
Bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.
www.vlinderstichting.nl/idylle/

Vlindernet
Vlindernet is dé informatiesite over voor alle in Nederland voorkomende dagvlinders en macronachtvlinders.
www.vlindernet.nl

Libellennet
Libellennet is dé informatiesite over libellen in Nederland en is samengesteld door De Vlinderstichting.
www.libellennet.nl

Tien voor 12!
Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die De Vlinderstichting al meer dan vijfentwintig jaar levert, staan veel dagvlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan gedaan worden. Het is nog net geen vijf, maar wel: Tien voor 12!
www.tienvoor12.nu

Nationale NachtvlinderNacht
Elk jaar wordt er in het hele land gekeken naar nachtvlinders tijdens de Nationale NachtvlinderNacht.
www.nachtvlindernacht.nl

De grote vuurvlinder: overlevingskansen gemodelleerd
Informatie over het voorkomen en de bescherming van de grote vuurvlinder in Nederland.
www.grotevuurvlinder.nl

Gentiaanblauwtje
Informatie over het voorkomen en de bescherming van het gentiaanblauwtje in Nederland.
www.gentiaanblauwtje.nl/

Pimpernelblauwtje
'Blues in the Marshes' projectsite van De Vlinderstichting om de zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen voor het pimpernelblauwtje.
www.pimpernelblauwtje.nl/

Donker pimpernelblauwtje
Informatie over het voorkomen en de bescherming van het donker pimpernelblauwtje in Nederland.
www.donkerpimpernelblauwtje.nl/

Groene glazenmaker
Informatie over het voorkomen en de bescherming van de groene glazenmaker in Nederland.
www.groeneglazenmaker.nl

Hakhout
Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Deze site is voor iedereen die meer informatie wil over hakhout.
www.hakhout.info

Vlinder in de klas
Vlinders in de klas. Maar de eitjes, rupsen, poppen en vlinders hebben wel verzorging nodig. Hoe dat moet lees je op deze website.
www.vlinderindeklas.nl/

Vlinders kijken
Veel informatie over vlinders voor kinderen. Gewoon om te lezen als je vlinders interessant vindt. Maar met de informatie en de plaatjes op deze site kun je ook heel goed een werkstuk of een spreekbeurt over vlinders maken.
www.vlinderskijken.nl/

Uw tuin vol vlinders
Op deze site leest u hoe u uw tuin zo kunt inrichten dat deze aantrekkelijk is voor vlinders en andere dieren.
www.uwtuinvolvlinders.nl

Vlinder mee - Tuinvlindertelling
Ieder jaar organiseert De Vlinderstichting een tuinvlindertelling. Geef op deze website alle vlinders door die je in je tuin hebt gezien. Iedereen kan meedoen!
www.vlindermee.nl

Tijdelijke natuur
Het gaat slecht met de vlinders in ons land, onder andere omdat het landschap steeds meer versnippert en er minder nectar voor de vlinders (en andere insecten) is. Tijdelijke natuur kan hier een belangrijke rol in spelen.
www.tijdelijke-natuur.nl/


VLIEGTIJDVERWACHTINGEN

Vliegtijdverwachting dagvlinders
Om een soort goed te kunnen inventariseren en monitoren, en vaak ook de nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen, biedt de De Vlinderstichting een dagelijkse verwachting van de globale vliegtijden op internet.
www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=169

Vliegtijdverwachting nachtvlinders
Gaat u nachtvlinders kijken en wilt u weten welke soorten u kunt verwachten? De 'nachtvlinderverwachting' geeft u een lijst met de meest waarschijnlijke soorten die in de betreffende periode vliegen in de regio waarbinnen de locatie valt.
vlindernet.nl/nachtvlinderverwachting.php

Vliegtijdverwachting libellen
Om een soort goed te kunnen inventariseren en monitoren, en vaak ook de nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen, biedt de De Vlinderstichting een dagelijkse voorspelling van de globale vliegtijden op internet.
www.vlinderstichting.nl/libellen.php?id=242


WAARNEMINGEN DOORGEVEN

Simpele invoer waarnemingen
Anonieme en simpele invoer van waarnemingen.
www.vlinderstichting.nl/content.php?id=442

Landkaartje
Voor al uw eigen waarnemingen van vlinders, libellen, reptielen, amfibieën en vissen.
www.vlindernet.nl/landkaartje/

Telmee
Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Deze gebruiken waarnemingen om jaarlijks de verspreiding van flora en fauna in Nederland en Europa in kaart te brengen.
www.telmee.nl/

Meetnetten online
U kunt uw waarnemingen doorgeven van uw vlinder- en libellenroutes. U houdt altijd overzicht over uw eigen waarnemingen, maar ook over die van eventuele medetellers.
meetnet.vlinderstichting.nl/

Waarneming.nl
Website met natuurwaarnemingen. U kunt uw eigen waarnemingen invoeren en kenbaar maken aan anderen.
www.waarneming.nl

Observado.org
De website voor het doorgeven van uw buitenlandse waarnemingen.
www.observado.org


SITES VAN DE PGO’S

VOFF
De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO’s.
www.voff.nl/

ANEMOON
Stichting Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek verzamelt data over mollusken en zeedieren.
www.anemoon.org/

BLWG
Byrologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV verzamelt verspreidingsgegevens van mossen en korstmossen. Daarnaast doet het onderzoek, geeft adviezen en voert twee meetnetten uit.
www.blwg.nl/

EIS-NL
European Invertebrate Survey Nederland zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. Een belangrijk middel hierbij is het beschikbaarheid maken van kennis over de verspreiding, de ecologie en het beheer van ongewervelden.
www.eis-nederland.nl/

FLORON
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert landelijke telprojecten, geeft voorlichting en advies, voert onderzoek uit en beschermt soorten en hun leefgebieden.
www.floron.nl/

NMV
Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de de kennis van paddenstoelen te bevorderen.
www.mycologen.nl/

RAVON
Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die het onderzoek aan en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen ondersteunt. Vrijwilligers verzamelen verspreidings- en monitoringsgegevens en verrichten ecologisch veldonderzoek.
www.ravon.nl/

SOVON
De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit.
www.sovon.nl/

Stichting Tinea
De Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders.
www.kleinevlinders.nl/

De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is een natuurbeschermings-organisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.
Met onze kennis ondersteunen wij iedereen die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen. We informeren, adviseren en stimuleren hen.
www.vlinderstichting.nl/

Zoogdiervereniging
De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is zowel nationaal als internationaal actief.
www.zoogdiervereniging.nl/


PARTNERS EN SAMENWERKING

BCE
'Butterfly Conservation Europe' is een samenwerkingsverband van meerdere Europese vlinderorganisaties. Zij streeft het voorkomen na van uitsterving van welke soort dag- en nachtvlinder dan ook. Tevens stimuleert zij alle activiteiten en initiatieven ter bescherming van dag- en nachtvlinders en hun leefgebied.
www.bc-europe.org/

Life+ Nature
Life+ Nature maakt het project 'Blues in the Marshes' mogelijk. Dit project zal onder andere zorgen voor meer leefgebied voor het zeldzame pimpernelblauwtje.
ec.europa.eu/environment/life/

BIJ12
BIJ12 is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de 12 samenwerkende provincies. Zij exploiteert de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
www.bij12.nl/

Natuurloket
Het Natuurloket verzorgt de ontsluiting van de NDFF namens BIJ12.
www.natuurloket.nl/

VOFF
De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO’s.
www.voff.nl/

NL Greenlabel
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra (ambassadeur van De Vlinderstichting), de initiatiefnemers van NL Greenlabel die zich ten doel hebben gesteld om het gebruik van duurzame materialen en producten in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De herkomst van materialen en producten speelt daarbij een belangrijke rol.
www.nlgreenlabel.nl/homepage/nlgreenlabel/

Lees het NL Greenlabel Magazine
nlgreenlabelmagazine.nl/index.php?nr=1

Butterfly Conservation - European Interest Group
De EIG (onderdeel van van Butterfly Conservation UK) wil iedereen betrekken bij het genieten, beschermen en bestuderen van dag- en nachtvlinders en hun habitat in Europa.
www.bc-eig.org.uk/

Heem
Het doel van de hoveniers aangesloten bij Heem is het succesvol toepassen van natuurlijke vegetaties in de landschappelijke en stedelijke omgeving. De daarvoor benodigde inheemse zaden vermeerderen wij onder strikte condities op eigen kwekerij.
www.heem.nl

JNM
Ben je jonger dan 25 jaar en hou je van de natuur, wordt dan lid van een jeugdbond. Heerlijk op kamp om te genieten en te leren.
www.jnm.nl

NJN
Ben je jonger dan 25 jaar en hou je van de natuur, wordt dan lid van een jeugdbond. Heerlijk op kamp om te genieten en te leren.
www.njn.nl


SUBSIDIEGEVERS

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/

Stichting Doen
Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. Stichting DOEN steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie, Cultuur en Welzijn. DOEN ondersteunt zowel kleine als grotere initiatieven vanuit de volgende kernwaarden: duurzaam, ondernemend en eigenzinnig.
www.doen.nl/

VSBfonds
VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.
www.vsbfonds.nl


PROVINCIALE LANDSCHAPPEN

De Landschappen
De Landschappen is het samenwerkingsverband van de 12 provinciale landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer.
https://www.landschappen.nl/provinciale-organisaties/


INFORMATIE OVER VLINDERS EN RUPSEN

Vlindernet
Vlindernet is dé informatiesite over dag- en nachtvlinders in Nederland en is samengesteld door De Vlinderstichting.
www.vlindernet.nl

Butterfly Conservation
Site van de 'Britse Vlinderstichting'.
www.butterfly-conservation.org/

Butterflies and moths in Europe
Site die van zo veel mogelijk vlinders en motten foto's verzamelt.
www.leps.it/

Captains European Butterfly Guide
Site met foto's en algemene informatie over dagvlinders in Europa.
www.butterfly-guide.co.uk/

Dagvlinders
Beschrijving van alle vlinders van Europa, hun voorkomen en leefwijze.
wbd.etibioinformatics.nl/bis/vlinders.php

Dag- en Nachtvlinders
Website met veel informatie over de biologie van dag- en nachtvlinders.
www.butterflies-moths.com/Nederlands.htm

Natuur- en reisblog Kees Boele
Kees Boele schrijft in zijn blog regelmatig over (nacht)vlinders en rupsen.
keesboelenatuur.blogspot.com/

Natuurvereniging IJsselmonde
Informatie over vlinders.
www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/werkgroep-vlinders-en-libellen/

Vlinders kieken
Site met vlinderfoto's en spelletjes.
www.vlinderskieken.nl

Uit het nachtleven van Opsterland
Ervaringen met nachtvlinders uit Opsterland met veel leuke nachtvlinderweetjes.
www.geaflecht.nl/uit_het_nachtleven_van_opsterland


INFORMATIE OVER LIBELLEN

Libellennet
Libellennet is dé informatiesite over libellen in Nederland en is samengesteld door De Vlinderstichting.
www.libellennet.nl

Brachytron
Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.
www.brachytron.nl

British Dragonfly Society
Working to conserve dragonflies and their wetland habitats.
www.british-dragonflies.org.uk/home

Odonata
Informatie over biologie van libellen en herkenning van soorten.
www.odonata.be/

Platform Berend Botje
Actief voor bescherming van de groene glazenmaker in de Veenkoloniën
www.platformberendbotje.nl

Naturepix
Foto's van libellen in Nederland.
www.naturepix.nl/libellen

Lieke Kops Macrofotografie
Macrofotografie van vooral libellen.
www.liekekops.nl/


INFORMATIE OVER TUINIEREN

Uw tuin vol vlinders
Informatie over het inrichten van een tuin voor vlinders met mogelijkheid voor het opvragen van de geschikte voor uw tuin.
www.uwtuinvolvlinders.nl

Vlinder mee - Tuinvlindertelling
Ieder jaar organiseert De Vlinderstichting een tuinvlindertelling. Geef op deze website alle vlinders door die je in je tuin hebt gezien. Iedereen kan meedoen!
www.vlindermee.nl

Vlindertuinen
Het VSBfonds en De Vlinderstichting hebben honderd vlindertuinen gerealiseerd bij zorginstellingen in Nederland. Op deze site is van alles te vinden over deze speciale tuinen.
www.vlindertuinen.nl

Adviesplaats.nl - Tuinieren
Site met allerlei tips over tuinieren.
www.tuinieren.adviesplaats.nl/

Stichting Oase
Oase voor natuurlijk tuinieren.
www.stichtingoase.nl/

Natuurvereniging IJsselmonde - Hoe krijg je vlinders in de tuin?
Informatie over het inrichten van een tuin voor vlinders.
www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index.php/vlindertuin-bij-nme-centrum/

Plantenencyclopedie
Website met informatie over planten en een plantenencyclopedie.
www.plantenencyclopedie.nl/

Tuinen.nl
Site met tuinnieuwtjes, tips, informatie over onderhoud en inrichting van uw tuin.
www.tuinen.nl

Tuinfo.nl
Website met onafhankelijke tuininformatie.
www.tuinfo.nl/

Tuinsites.nl
Een startpagina met informatie over tuinen en tuinieren.
www.tuinsites.nl/

Garden Safari
Gardensafari neemt je mee in een onderzoekstocht door de fascinerende wereld van de fauna in de tuin.
www.gardensafari.net

Colour your life
Geeft antwoord op de eerste tuinvragen en iedere maand is te zien met welke tuinklussen u aan de slag kunt.
www.colour-your-life.nl


INFORMATIE OVER NATUUR

Nature Today berichten
Nature Today geeft informatie over alle actuele gebeurtenissen in de natuur. Via Nature Today kunt u onder andere de trek van ganzen op de voet volgen en krijgt u dagelijks een natuurverwachting voor planten, vlinders en libellen.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports

De Natuurkalender
De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor wordt gekeken naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender

KNNV Natuurboeken
Boeken over natuur, landschap en beheer. Hier vindt u toegankelijke veldgidsen over planten, vlinders en libellen, boeken over natuurbescherming en -beleving, natuurreisgidsen en kinderboeken.
www.knnvuitgeverij.nl

VARA Vroege Vogels
Vroege Vogels is het natuur- en milieuprogramma van de VARA.
vroegevogels.vara.nl

Dutch ponds: oases van biodiversiteit
Voor veel planten- en diersoorten hebben kleine stilstaande wateren een grote betekenis. Niet voor niets kan er in veel gevallen dan ook worden gesproken over ‘oases van biodiversiteit’.
www.dutchponds.org

De bijenhelpdesk
De bijenhelpdesk geeft antwoord op vragen over het bevorderen van wilde bijen en honingbijen.
www.bijenhelpdesk.nl/

Ecomarkt met natuur- en milieuorganisaties
De EcoMarkt biedt op hun website een overzicht van allerlei natuurbewuste producten en initiatieven.
www.ecomarkt.nl/

De insectenpagina
Een startpagina met allerlei links met betrekking tot insecten.
www.insecten.startpagina.nl/

Insecten begint hier
Een startpagina met allerlei links met betrekking tot insecten.
insecten.beginthier.nl/

Entomologie begint hier
Een startpagina met allerlei links met betrekking tot entomologie.
entomologie.beginthier.nl

De Levende Natuur
De Levende Natuur is een tijdschrift met informatie over ontwikkelingen in onderzoek, beheer en beleid op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen.
www.delevendenatuur.nl/

Natuurtijdschriften
Nederland is rijk aan tijdschriften met betrouwbare informatie over de Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Een groot aantal artikelen is digitaal beschikbaar.
natuurtijdschriften.nl/natuur

Nationale Parken in Nederland
Nationale Parken in Nederland is het samenwerkingsverband tussen 20 nationale parken. Het doel van Nationale Parken in Nederland is het behoud van de nationale parken als unieke en aantrekkelijke natuurreservaten.
www.nationaalpark.nl/

De natuurpagina
De natuurpagina biedt een startpagina aan waarop allerlei informatie te vinden is over natuur in Nederland.
www.natuur.startpagina.nl/


INFORMATIE OVER NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE (NME)

IVN
Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid.
www.ivn.nl/

Veldwerk winkel
Een site die ondersteuning biedt bij het opzetten van zelfontdekkend leren van de buitenomgeving aan onder andere kindercentra, basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, zorginstellingen, recreatiebedrijven, natuurorganisaties en NME-organisaties.
https://winkel.ivn.nl/veldwerkmateriaal/

Natuuronderwijs
Deze site biedt praktische opdrachten aan, gericht op natuur en milieu voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs.
www.natuuronderwijs.nl/

SchoolTV
Schooltelevisie programma Nieuws uit de Natuur.
www.schooltv.nl/categorieen/

ExpositieRent
Verhuur van natuur- en milieutentoonstellingen.
www.expositierent.nl


SITES VAN (TROPISCHE) VLINDERTUINEN

Friesland: Botanische tuin De Kruidhof
Schoolstraat 29B
9285 NE Buitenpost
www.dekruidhof.nl/

Friesland: De Naturij
Oude Slingeweg 4
Drachten
www.naturij.nl

Friesland: Vlindertuin en natuurgalerie Liefhebberij De Hooiberg
Kerkelaan 40
Katlijk
www.liefhebberijdehooiberg.nl/

Groningen: Domies Toen - Botanische tuin Groningen
Hoofdstraat 76
Pieterburen
www.domiestoen.nl/

Groningen: Piccardthof
Piccardtlaan 4
Groningen
www.piccardthof.nl/

Drenthe: Bezoekerscentrum Dwingelderveld
Benderse 22
Ruinen
www.natuurmonumenten.nl/content/bezoekerscentrum-dwingelderveld

Overijssel: Tuinen Mien Ruys
Moerheimstraat 84
Dedemsvaart
www.tuinenmienruys.nl/nl/

Overijssel: Priona Tuinen
Schuineslootweg 13
Schuinesloot
prionagardens.blogspot.nl/

Gelderland: Informatietuinen Appeltern
Walstraat 2a
Appeltern
www.appeltern.nl/

Gelderland: Drachtplanten- en vlindertuin bij het Bijenhuis
Grintweg 273
Wageningen
www.bijenhuis.nl/

Gelderland: Educatieve Tuin van IVN Oost-Veluwezoom
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
Heuvenseweg 5a,
Rheden
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/werkgroepen/ivn-tuin

Gelderland: De Passiflorahoeve
''De Passiflorahoeve’
Oud Willigerweg 1
6732 GB Harskamp
www.passiflorahoeve.nl/home/

Gelderland: Natuurcentrum Presikhaaf
Natuurcentrum Arnhem
Ruitenberglaan 4
Arnhem
www.natuurcentrumarnhem.nl/

Gelderland: De Keltenhof
Wijksestraat 25
Bergharen
www.dekeltenhof.nl/main.php

Gelderland: Heem- en siertuin Aldenhaeve
Haitinkweg 8
Zelhem
www.aldenhaeve.nl/

Gelderland: Vlindertuin Parkweg in Arnhem
Tussen de parken Sonsbeek en Zypendaal
Arnhem
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/arnhem/werkgroepen/vlindertuin

Utrecht: Diertjestuin in de Botanische Tuinen
Van ca. 15 juni tot 15 september Tropisch Vlinderfestival in de Vlinderkas.
Fort Hoofddijk
Budapestlaan 17
De Uithof, Utrecht
www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen/

Noord-Holland: Thijsse’s Hof
Mollaan 4
Bloemendaal
www.thijsseshof.nl/

Noord-Holland: Heemtuin De Heimanshof
Wieger Bruinlaan 1
Hoofddorp
www.deheimanshof.nl/

Zuid-Holland: NME Centrum 'De Groene Draak'
Kastanjelaan 27,
Ridderkerk
www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/vlinders/vlindertuin.php

Zeeland: Siertuin en tropische vlinderkas Berkenhof
Langeweegje 10a
Kwadendamme
www.tropicalzoo.nl/

Zeeland: Museum voor natuur en landschap Terra Maris
Duinvlietweg 6
Oostkapelle
www.terramaris.nl/

Noord-Brabant: vlindertuin Waalre
Blokvenlaan tegenover huisnr 43, Waalre, bospad 150m. volgen. Parkeren kan aan de straat.
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/kom-langs/vlindertuin-waalre

Noord-Brabant: Zoo Parc Overloon
Stevensbeekseweg 19-21
Overloon
https://www.zooparc.nl/

Limburg: Kasteeltuin Oud-Valkenburg
Oud Valkenburg 1
Schin op Geul
www.kasteeltuinoudvalkenburg.nl/

Limburg: De Wevertuin bij het Natuurhistorisch Museum
De Bosquetplein 6-7
Maastricht
www.nhmmaastricht.nl

Tropische vlindertuin: Artis
Plantage Kerklaan 38-40
Amsterdam
www.artis.nl/

Tropische vlindertuin: Blijdorp
Blijdorplaan 8
Rotterdam
www.blijdorp.nl

Tropische vlindertuin: Wildlands Adventure Zoo Emmen
Raadhuisplein 99
7811 AP Emmen
www.wildlands.nl/jungola/vlindertempel/

Tropisch regenwoud: Burgers' Bush
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH Arnhem
www.burgerszoo.nl/ecodisplays/bush/


SITES VAN NATUURCENTRA EN NATUURMUSEA

Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden)
www.natuurmuseumfryslan.nl

Centrum voor natuur en landschep Terschelling
www.natuurmuseumterschelling.nl/

De Koppel: natuuractiviteitencentrum Hardenberg (Ovl)
www.dekoppel.com

Museonder: educatief ondergronds natuurmuseum (Veluwe)
www.hogeveluwe.nl/

Natuurmuseum Nijmegen
www.natuurmuseum.nl

Pieter Vermeulen museum (IJmuiden)
www.pietervermeulenmuseum.nl

Ecomare: centrum voor de wadden en de Noordzee (De Koog - Texel)
www.ecomare.nl/

Naturalis: Nationaal Natuurhistorischmuseum (Leiden)
www.naturalis.nl

Natuurmuseum Rotterdam
www.hetnatuurhistorisch.nl/

Terra Maris: museum voor natuur en landschap van Zeeland (Oostkapelle)
www.terramaris.nl

Ecoscope: activiteiten centrum voor natuur en milieu (Renesse)
www.ecoscope.nl

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch (NB)
www.nvmoudenbosch.nl

Milieu-educatiecentrum Eindhoven (NB)
mecehv.nl/

Natuurmuseum Brabant (Tilburg)
www.natuurmuseumbrabant.nl

Klok en Peel Museum (Asten)
www.museumklokenpeel.nl/nl/

Natuurhistorisch Museum Maastricht
www.nhmmaastricht.nl


SITES VAN BEZOEKERSCENTRA (OP ALFABETISCHE VOLGORDE)

Bezoekerscentrum De Boswerf en NMC Zeist
www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/de-boswerf/

Bezoekerscentrum de Hoep
www.pwn.nl/dehoep

Bezoekerscentrum De Hollandse Biesbosch
www.np-debiesbosch.nl/

Bezoekerscentrum Klein Profijt
www.hwl.nl/#!kleinprofijtpage

Bezoekerscentrum Kraaijenberg
www.brabantslandschap.nl

Bezoekerscentrum Nationaal Park de Hoge Veluwe
https://www.hogeveluwe.nl/nl/plan-uw-bezoek/bezoekerscentrum

Bezoekerscentra van Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentra

Bezoekerscentrum Nederlands Cultuurlandschap
nederlandscultuurlandschap.nl/informatiecentrum/

Bezoekerscentrum Renkums Beekdal
www.renkumsbeekdal.nl

Bezoekerscentrum Schiermonnikoog
www.np-schiermonnikoog.nl

Bezoekerscentra van Staatsbosbeheer
www.staatsbosbeheer.nl/buitencentra

Bezoekerscentra van het Utrechts Landschap
www.utrechtslandschap.nl/infocentra


FOTOWEBSITES

Saxifraga
Een website van Europese natuurfotografen waar natuurfoto's van hoge kwaliteit verkrijgbaar zijn. De Vlinderstichting is partner in de Saxifraga Foundation.
www.ecnc.org/publications/freenatureimages

Vlinders zijn mooi
Site van een enthousiaste vlinderliefhebber.
www.vlinderszijnmooi.nl

Lieke Kops natuurfotografie
Veel libellen en ook wat vlinders
www.liekekops.nl

Fotografie & Gestaltung - Anneke Hagen de Waal
Met onder ander het thema natuur- landschapsfotografie
www.annekehagen-dewaal.de/index.html

Vrij Vlinderen
Website met veel foto's en blogs van Annika Tiane
www.vrijvlinderen.nl/

Frans van de Mortel - Vlinderfotografie
Frans' grootste interesse is het fotograferen van vlinders. Op deze site het resultaat.
fransvandemortelvlinderfotografie.jouwweb.nl/


SITES VOOR KINDEREN

Natuur voor kinderen
Natuur voor Kinderen is opgericht door Inet Dunnewind. Samen met kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar heerlijk buiten zijn. Om te genieten,verwonderen en te ontdekken met alle zintuigen.
www.natuurvoorkinderen.nl

Natuurontdekkers
Stichting Natuurontdekkers ontdekt, creëert, fascineert en organiseert activiteiten in de natuur voor kinderen van 8 - 13 jaar.
www.natuurontdekkers.nl/home

NJN
Ben je jonger dan 25 jaar en hou je van de natuur, wordt dan lid van een jeugdbond. Heerlijk op excursie of kamp om te genieten en te leren.
www.njn.nl

JNM
Ben je jonger dan 25 jaar en hou je van de natuur, wordt dan lid van een jeugdbond. Heerlijk op excursie of kamp om te genieten en te leren.
www.jnm.nl


SPELLETJES

Vlinderpuzzels
Allerlei leuke puzzels van Nederlandse vlindersoorten, speciaal voor De Vlinderstichting gemaakt.
www.digipuzzle.net/animals/dutchbutterflies/puzzles/puzzles_nl.htm

Van rups tot vlinder
Zorg dat de rups zich tot vlinder ontwikkelt.
www.vlinderindeklas.nl/spelletje.php

Vlinderherkenspel
Herken je deze vlinder en een memory-spel.
www.vlindertuinen.nl/vlinders/index.php?p=spelletjes


RECREATIE

Ecogriek vlinders
Vlinderpagina van Ecogriek, de groene gids van Griekenland
www.ecogriek.nl/fauna/vlinders

Ecogriek libellen
Libellenpagina van Ecogriek, de groene gids van Griekenland
www.ecogriek.nl/fauna/libellen


OVERIG

Wildplukken
Geeft inspiratie aan iedereen die zelf met een mand of emmer de natuur in wil trekken.
wildplukken.nl/

Pluk de stad
Pluk de stad deelt waar en wanneer je je eten plukt en hoe je het klaar maakt.
plukdestad.nl/

Natuurkok
Organiseert natuuractiviteiten (o.a. eetbare-plantenwandelingen) gecombineerd met eten uit de natuur. Schenkt daarbij aandacht aan vlindervriendelijk tuinieren.
www.natuurkok.nl

| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen