WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Literatuurlijst


Bos, F.; Wasscher, M.; Reinboud, W. (2007) Veldgids Libellen - 5e druk - KNNV Uitgeverij, Zeist - 288 pagina's - ISBN 9789050112642  beschrijving

Bouwman, J.H, Kalkman, V.J., Abbingh, G., Boer, E.P de, Geraerds, R.P.G., Groenendijk, D., Ketelaar, R., Manger, R., Termaat, T. (2008) Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse libellen - 1e druk (tijdschrift van de Vereniging voor Libellenstudie) - Ponsen & Looijen, Wageningen - 95 pagina´s - ISBN geen, ISSN: 1386-3460  beschrijving

Brochard, Christophe; Groenendijk, Dick; Ploeg, Ewoud van der; Termaat, Tim. (2012) Fotogids Larvenhuidjes van Libellen - 1e druk - KNNV Uitgeverij, Zeist - 320 pagina´s - ISBN 978 90 5011 4097  beschrijving

Corbet, P.S. (2004) Dragonflies: Behaviour and Ecology of Odonata - 2e druk - Harley Books, Colchester, Essex - 830 pagina's - ISBN 0946589771  beschrijving

Dijkstra, K.-D.B.; Lewington, R. (illustraties) (2008) Libellen van Europa: Veldgids met alle libellen tussen Noordpool en Sahara - 1e druk - Tirion Uitgevers BV, Baarn - 320 pagina's - ISBN 9789052107004  beschrijving

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (2002) De Nederlandse Libellen - 1e druk - KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden - 440 pagina's - ISBN 9050111548  beschrijving

Sternberg, K.; Buchwald, R. (1999) Die Libellen Baden-Würtembergs. Band 1: Algemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera). - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Sternberg, K.; Buchwald, R. (2000) Die Libellen Baden-Würtembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera), Literatur. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart

Swaay, C. van; Groenendijk. D; Plate, C. (2008) Vlinder en libellen geteld: jaarverslag 2007 - Rapport VS2008.011, De Vlinderstichting, Wageningen

Termaat,T.;Kalkman,V.J. (2012) Basisrapport Rode Lijst Libellen, volgens Nederlandse en IUCN-criteria

Wasscher, M. (1999) Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland (Odonata). Basisrapport met voorstel voor de Rode lijst. - European invertebrate Survey-Nederland, Leiden

Wendler, A.; NüB, J.-H. (auteurs); Stroo, A.; Wasscher, M.; Schuurman, W. (bewerking) (2006) Libellen van Noordwest-Europa: Determinatie, verspreiding, biotoopsvoorkeur en bedreiging van de libellensoorten van Noordwest-Europa. - 2e druk - Jeugdbonduitgeverij, Utrecht - 136 pagina's  beschrijving


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen