steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Nieuws

6 juli 2010

Noordelijke kleine vos

Al eerder berichtten we over het wel en wee van de klein vos . Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat de soort het dit jaar met name in het noorden van het land goed doet.

Het kaartje laat de aantallen zien op routes in het Landelijk Meetnet Vlinders tot 6 juli 2010. Ten zuiden van de grote rivieren ontbreekt de soort nog steeds op veel routes, maar in het noorden komt hij op veel meer tellocaties voor. Er zijn zelfs routes waar er al meer dan 300 geteld zijn. De kleine vos lijkt zo steeds meer een noordelijke kleine vos te worden. Waarom dat zo is weten we overigens niet.

Het aantal vlinders per telling (in heel Nederland) voor deze soort ligt begin juli ruim boven het langjarig gemiddelde (zie grafiek). Het aantal nam een week of drie geleden explosief toe, maar bleef nadien min of meer gelijk. Als de parasieten niet hun slag gaan slaan dan verwachten we dat er over een week of zeven grote aantallen kleine vossen kunnen rondvliegen. En misschien worden ze dan ook in het zuiden weer talrijk. En is het weer gewoon onze eigen oude vertrouwde kleine vos.
 

Kleine vosjes
Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).
Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting via telefoon of .
 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


Of abonneer je op onze RSS-feed.


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen