groot koolwitjekoolwitjes in de klasEen in samenwerking met Stichting Veldwerk Nederland samengestelde map om onderzoek te doen naar Vlinders en Libellengevlekte glanslibel
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Overig lesmateriaal

Vlinders vormen door hun mooie uiterlijk en opvallende gedaanteverwisseling een boeiend en leerzaam lesonderwerp. Daarom heeft De Vlinderstichting lesmateriaal ontwikkeld. Met behulp van dit lesmateriaal kunt u zowel kleine als grote vlinderprojecten opzetten. Alle lessuggesties zijn namelijk op zichzelf staande opdrachten. U kunt dus zelf gemakkelijk bepalen welke opdrachten u wel en welke u niet wilt behandelen en dus hoeveel tijd u aan vlinders wilt besteden.

Lesmateriaal voor koolwitjes in de klas
Lesmateriaal voor het basisonderwijs
Lesmateriaal voor de bovenbouw van VMBO en Havo/VWO.
 

| |

Laatste wijziging: 18 maart 2013
Kleine vos.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen