groot koolwitjekoolwitjes in de klasEen in samenwerking met Stichting Veldwerk Nederland samengestelde map om onderzoek te doen naar Vlinders en Libellengevlekte glanslibel
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Lesmateriaal

Vlinders zijn door hun mooie uiterlijk en opvallende gedaanteverwisseling een boeiend en leerzaam lesonderwerp. Daarom heeft De Vlinderstichting lesmateriaal ontwikkeld. Met behulp hiervan kunt u zowel kleine als grote vlinderprojecten opzetten. Alle lessuggesties zijn namelijk op zichzelf staande opdrachten. U kunt dus zelf gemakkelijk bepalen welke opdrachten u wel en welke u niet wilt behandelen en dus hoeveel tijd u aan vlinders wilt besteden.

Kijk op www.vlinderindeklas.nl voor spelletjes en filmpjes
Groep Lespakket Koolwitjes in de klas
1 en 2 Klik hier
3 en 4 Klik hier
5 en 6 Klik hier
7 en 8 Klik hier

Niveaus

Het lesmateriaal is opgesplitst in vier niveaus: groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7 & 8. Sommige lessuggesties zijn opgenomen in twee niveaus, bijvoorbeeld in groep 5 & 6 en in groep 7 & 8. In dat geval is de opdracht vrij pittig voor groep 5 & 6 en makkelijker voor leerlingen van groep 7 & 8. Het spreekt voor zich dat u het niveau van uw eigen klas het beste zelf kunt inschatten.

Downloaden
De lespakketten zijn soms grote bestanden, geduld dus met het downloaden! Voor het downloaden en bekijken van de lespakketten heeft u Acrobat Reader nodig. Als dit niet op uw computer staat kunt u het programma gratis van het internet downloaden door op deze link te klikken: Acrobat Reader
 


 

| |

Laatste wijziging: 21 oktober 2015
Eitjes van het groot koolwitje.
Rupsen van het groot koolwitje.
Pop van het groot koolwitje.
Groot koolwitje.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen