groot koolwitjekoolwitjes in de klasEen in samenwerking met Stichting Veldwerk Nederland samengestelde map om onderzoek te doen naar Vlinders en Libellengevlekte glanslibel
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Profielwerkstuk of praktische opdracht

Wanneer je een profielwerkstuk of praktische opdracht gaat maken zijn er over vlinders en libellen veel onderwerpen om uit te kiezen. Hieronder volgen ter inspiratie enkele voorbeelden van onderwerpen die leerlingen reeds hebben gekozen:

  • De invloed van kleurstoffen op de uiteindelijke kleur van vlinders
  • De invloed van temperatuur en soorten voedsel op de levenscyclus van het groot koolwitje
  • De invloed van temperatuur en licht op de groei van eitjes, rupsen, poppen en vlinders
  • Communicatie tussen rupsen
  • Of rupsen een voorkeur hebben voor bepaalde bladeren en welke factoren daarbij van invloed zijn
  • Verpoppingsproces van rupsen

Een voorbeeld van een profielwerkstuk over vlinders is The Cycle of Life. Voor dit profielwerkstuk is onderzocht wat de invloed is van temperatuur, voedsel en licht op de groei van rupsen. Daarnaast is er onderzocht of vlinders een voorkeur hebben voor bepaalde zoetigheden.

Nog een voorbeeld: Voedingswaarden. Een werkstuk over het effect van verschillende soorten voeding op de groei van rupsen.

Ook de invloed van klimaatverandering op vlinders en libellen is een geschikt onderwerp voor een profielwerkstuk of praktische opdracht. Ga naar Profielwerkstuk: Klimaatverandering voor meer informatie.

In veel onderzoeken worden koolwitjes gebruikt. Deze kun je via deze website bestellen. Ga naar koolwitjes in de klas voor meer informatie.
 

| |

Laatste wijziging: 17 juni 2010
Groot koolwitje.
Viervlek.
Rups van het groot dikkopje.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen