WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Rode Lijst Libellen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) hebben De Vlinderstichting en EIS-Nederland een basisrapport geschreven, met een voorstel voor een nieuwe Rode Lijst Libellen.
Dit basisrapport is hier te downloaden.
Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst moet nog worden gepubliceerd in de Staatscourant. Op het moment dat dat gebeurt krijgt de Rode Lijst zijn officiƫle beleidsstatus en wordt de vorige lijst uit 1997 vervangen.
Het doel van een Rode Lijst is het identificeren van bedreigde soorten. Deze vragen extra aandacht van beleid en beheer om de achteruitgang te stoppen. In een Rode Lijst worden de soorten daarvoor toegedeeld aan een Rode Lijst-categorie:

  • Verdwenen uit Nederland: minimaal tien jaar geen voortplanting in Nederland (of in het geval van een hervestiging: nog geen tien jaar voortplanting)
  • Ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig
  • Thans niet bedreigd
 


Verdwenen uit Nederland: 5 soorten

Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale ssp. mercuriale)
Dwergjuffer (Nehalennia speciosa)
Bronslibel (Oxygastra curtisii)
Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons)
Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis)
 

Ernstig bedreigd: 4 soorten

Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum)
Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum)
Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)
Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum)
 

Bedreigd: 6 soorten

Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo ssp. virgo)
Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)
Beekrombout (Gomphus vulgatissimus)
Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia)
Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii ssp. boltonii)
Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata)
 
 

Kwetsbaar: 6 soorten

Maanwaterjuffer (Coenagrion lunulatum)
Venglazenmaker (Aeshna juncea)
Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica ssp. elisabethae)
Groene glazenmaker (Aeshna viridis)
Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia ssp. dubia)
Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis)
 
 

Gevoelig: 2 soorten

Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus ssp. forcipatus)
Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum)
 
 

Thans niet bedreigd: 42 soorten

Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens ssp. splendens)
Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus)
Tangpantserjuffer (Lestes dryas)
Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)
Tengere pantserjuffer (Lestes virens ssp. vestalis)
Houtpantserjuffer (Lestes viridis)
Bruine winterjuffer (Sympecma fusca)
Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)
Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum)
Kanaaljuffer (Erythromma lindenii)
Grote roodoogjuffer (Erythromma najas)
Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)
Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
Lantaarntje (Ischnura elegans ssp. elegans)
Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio)
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum)
Blauwe breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes ssp. pennipes)
Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea)
Bruine glazenmaker (Aeshna grandis ssp. grandis)
Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles ssp. isoceles)
Paardenbijter (Aeshna mixta)
Grote keizerlibel (Anax imperator)
Glassnijder (Brachytron pratense)
Rivierrombout (Gomphus flavipes)
Plasrombout (Gomphus pulchellus)
Smaragdlibel (Cordulia aenea)
Metaalglanslibel (Somatochlora metallica ssp. metallica)
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)
Platbuik (Libellula depressa ssp. depressa)
Bruine korenbout (Libellula fulva)
Viervlek (Libellula quadrimaculata)
Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum ssp. cancellatum)
Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens ssp. coerulescens)
Vuurlibel (Crocothemis erythraea ssp. erythraea)
Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)
Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum ssp. flaveolum)
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii)
Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum)
Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum ssp. sanguineum)
Bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum ssp. striolatum)
Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum ssp. vulgatum)
 
 

| |

Laatste wijziging: 23 september 2013
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen