Grote vuurvlinderRups van de nachtpauwoogMoerasparelmoervlinderPaardenbijter
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Onze partners

De Vlinderstichting werkt veel samen met andere organisaties. Want door de krachten te bundelen kan er meer bereikt worden.
 


Butterfly Conservation Europe (BCE)

Dag- en nachtvlinders gaan overal in Europa sterk achteruit, evenals hun leefgebieden. Daarom is in 2004 Butterfly Conservation Europe opgericht met als doelstellingen het stoppen van de snelle achteruitgang van dag- en nachtvlinders én hun leefgebieden in Europa. Daarnaast worden initiatieven gericht op de bescherming van vlinders en hun leefgebieden gestimuleerd.
De partners in BCE zijn naast De Vlinderstichting:

British Butterfly Conservation (Engeland)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (België)
Umweltforschungszentrum (Duitsland)

www.bc-europe.eu
 

Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF)

De Vlinderstichting is een van de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) die samenwerken in de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Door de samenwerking in de VOFF is afstemming tussen de verschillende soortgroepen mogelijk. De VOFF heeft daarmee een unieke positie binnen de Nederlandse natuurbescherming.

De overige leden van de VOFF zijn: FLORON, EIS-Nederland, NMV, BLWG, Zoogdiervereniging, Tinea, SOVON, RAVON, ANEMOON.

www.voff.nl
 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Alle waarneming van vlinders en libellen worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna. De Vlinderstichting heeft toegang tot deze databank, zodat snel en eenvoudig waarnemingen kunnen worden opgevraagd.

www.ndff.nl
 

Soortenbescherming Nederland

Soortenbescherming Nederland heeft als doel het versterken en ondersteunen van de individuele leden in hun werk en samenwerking ten bate van het beschermen van inheemse planten en dieren en hun leefgebieden. Het platform is onder andere gesprekspartner van de overheid met betrekking tot allerlei zaken op het gebied van soortenbescherming.

www.soortenbescherming.nl
 

SoortenNL

SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden.
Het netwerk is een samenwerkingverband tussen Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) en de koepel Soortenbescherming Nederland. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.

www.soortennl.nl
 

Camping Geversduin

Camping Geversduin heeft de visie om publiek zoveel mogelijk te betrekken bij de natuur. Op de duurzame camping worden verschillende aanpassingen gedaan om het terrein nog vlindervriendelijker te maken. Er wordt bijvoorbeeld gezorgd voor meer voedselplanten voor vlinders en rupsen. 2012 is benoemd tot het ‘Jaar van de vlinder’ en de gasten kunnen deelnemen aan excursies over vlinders en libellen of kennismaken met de wondere wereld van nachtvlinders tijdens een van de Nachtvlindernachten.

Ga naar de website
 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Landelijk Meetnet Vlinders is sinds 1990 een samenwerking tussen De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met als doel het verzamelen van actuele informatie over de vlinderstand in Nederland.
Lees meer over het Landelijk Meetnet Vlinders

www.cbs.nl
 

IUCN

IUCN NL is de samenwerkingsorganisatie van de 35 in Nederland gevestigde leden van IUCN. De Vlinderstichting is lid van de IUCN. Er worden projecten uitgevoerd die de brug vormen tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap Alle projecten hebben te maken hebben met het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit.

www.iucn.nl
 

TuinSMS

Tuinsms.nl is een gratis waarschuwingsdienst voor tuinonderhoud, die een gratis bericht per sms of e-mail stuurt wanneer snoeien of ander tuinonderhoud nodig is. De Vlinderstichting ondersteunt Tuinsms met informatie over vlinders en libellen. Tuinsms roept haar gebruikers op om de tuin vlindervriendelijk in te richten.

www.tuinsms.nl
 

Vivara Natuurbeschermingsproducten

De samenwerking met Vivara Natuurbeschermingsproducten is gericht op het onder de aandacht brengen en versterken van elkaars activiteiten. Daarnaast worden samen producten voor vlinders en insecten ontwikkeld die Vivara in haar assortiment opneemt onder het logo van De Vlinderstichting.

Ga naar de website van Vivara Natuurbeschermingsproducten.
 

YouBeDo

De Vlinderstichting is aangesloten bij YouBeDo, de enige webwinkel voor boeken waarbij je 10% van elke aankoop gratis kunt doneren aan een goed doel van jouw keuze. De Vlinderstichting bijvoorbeeld. En dat is mooi meegenomen voor de vlinders en libellen!

Ga meteen naar YouBeDo!
 

| |

Laatste wijziging: 12 mei 2016
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen