Kleine vos op zonnehoedGehakkelde aureliaDagpauwoogKoninginnenpage
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Een erfenis of legaat voor De Vlinderstichting

Er is nog een manier om het werk van De Vlinderstichting te steunen: door De Vlinderstichting op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf wat er later met uw bezit gebeurt. Bovendien betaalt De Vlinderstichting geen belasting over uw erfenis, omdat ze is geregistreerd als ANBI.

Lees de informatie hieronder of vraag de flyer Laat de vlinders vliegen aan bij
 


De Vlinderstichting als legataris

Indien u De Vlinderstichting niet tot erfgenaam wilt benoemen, kunt u overwegen om haar als legataris aan te wijzen. Een legaat houdt in dat u een bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan een goed doel. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen/instellingen die geen directe erfgenaam zijn.
 

Vrijgesteld van successierechten

Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn geheel vrijgesteld van successierechten, omdat De Vlinderstichting geregistreerd is als ANBI.
 

Vermelding van De Vlinderstichting in uw testament

Wilt uw De Vlinderstichting opnemen in uw testament, dan zijn de volgende gegevens van belang:
  • Statutaire naam: De Vlinderstichting
  • Vestigingsadres: Mennonietenweg 10, 6702 AD Wageningen
  • Kamer van Koophandel: 41048624.

Wilt u meer algemene informatie, dan kunt u die vinden op de website van het Instituut Goed Nalaten.
 

Vragen? Neem contact met ons op!

Hebt u vragen over nalaten aan De Vlinderstichting, neem dan gerust contact op met Liesbeth van Agt via of tel. 0317 467346.
 


Notaristelefoon

Voor advies over en/of het regelen van periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen kunt u natuurlijk terecht bij uw eigen notaris. Voor algemene informatie kunt u bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93. Dat kan iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur. Het advies is gratis, afgezien van de telefoonkosten (à €0,25 per minuut). Voor een notaris bij u in de buurt kunt u terecht op de site van het Nederlandse notariaat.

De Vlinderstichting is opgenomen in de gids Geef om uw regio Gelderland Noord
 

| |

Laatste wijziging: 12 mei 2016

Wat anderen zeggen over nalaten aan De Vlinderstichting

Wij willen u graag laten weten dat De Vlinderstichting per
12-12-14 is opgenomen in ons testament voor 5% van het totaal van de erfenis.
We hopen dat u hiermee straks nog meer kunt doen voor de vlinders!

Hartelijke groet van
André en Elly Jas

De Vlinderstichting is bij de Belastingdinest geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen