Kleine vos op zonnehoedGehakkelde aureliaDagpauwoogKoninginnenpage
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Controle op waarnemingen

Een vergissing of een typefout is snel gemaakt. Om vergissingen zo veel mogelijk uit te sluiten worden waarnemers van een zeldzame soort gevraagd een zogenaamd navraagformulier in te vullen en deze naar ons op te sturen. Afgelopen jaren hebben veel mensen al een dergelijk navraagformulier ontvangen en naar ons opgestuurd. Helaas is de afgelopen jaren enige achterstand opgelopen in het beoordelen van deze formulieren. Het is ons streven om dit jaar nog de gehele achterstand weg te werken en een ieder die een navraagformulier heeft opgestuurd te laten weten hoe de waarneming is beoordeeld.
 


Welke soorten worden beoordeeld?

Niet voor alle soorten is het nodig om navraagformier in te vullen. De soorten waarvoor dit wel noodzakelijk is zijn ingedeeld in een drietal categorieën.

Categorie 1
Uitgestorven soorten, zwervers en soorten met slechts tijdelijke populaties in Nederland.
Voor deze groep wordt altijd een navraagformulier gestuurd behalve als het een soort betreft die van tijd tot tijd invasies heeft in ons land. Waarnemingen van deze soorten in een invasiejaar worden niet beoordeeld. Daarnaast worden vervolgwaarnemingen van een eerder gemelde zeldzame soort niet beoordeeld. In categorie 1 vallen ook alle soorten die nog nooit voor Nederland zijn gemeld.

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae
Kalkgraslanddikkopje Spiala sertorius
Witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami
Rood spikkeldikkopje Pyrgus cirsii
Bretons spikkeldikkopje Pyrgus armoricanus
Dwergdikkopje Thymelicus acteon
Apollovlinder Parnassius apollo
Koningspage Iphiclides podalirius
Verborgen boswitje Leptidea reali
Groot geaderd witje Aporia crataegi
Veengeeltje Colias palaeno
Steppeluzernevlinder Colias chrysotheme
Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis
Morgenrood Lycaena virgaureae
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe
Pruimenpage Sayrium pruni
Dwergblauwtje Cupido minimus
Tijgerblauwtje Lampides boeticus
Geraniumblauwtje Cacyreus marshalli
Staartblauwtje Cupido argiades
Tijmblauwtje Phengaris arion
Vals heideblauwtje Plebejus idas
Bleek blauwtje Polyommatus coridon
Bosrandparelmoervlinder Argynnis adippe
Purperstreeparelmoervlinder Brenthis ino
Zilvervlek Boloria euphrosyne
Paarse parelmoervlinder Boloria dia
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinea
Tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma
Woudparelmoervlinder Melitaea diamina 
Steppeparelmoervlinder Melitaea aurelia
Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi
Kleine weerschijnvlinder Apatura iris
Rotsvlinder Lasiommata maera
Boszandoog Lopinga achine
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania
Zilverstreephooibeestje Coenonympha hero
Boserebia Erebia ligea
Zomererebia Erebia aethiops
Voorjaarserebia Erebia medusa
Dambordje Melanargia galathea
Grote boswachter Hipparchia fagi
Oranje steppevlinder Arethusana arethusa
Monarchvlinder Danaus plexippus

 
Categorie 2
Zeldzame tot schaarse soorten met een beperkte verspreiding in Nederland en zeldzame zwervers buiten invasiejaren.

In deze categorie vallen de soorten die maar op een aantal locaties in Nederland voorkomen of slechts in bepaalde delen van ons land. Waarnemingen van deze soorten worden uitsluitende beoordeeld als deze gedaan worden buiten het momenteel bekende verspreidingsgebied.

Bruin dikkopje Erynnis tages
Aardbeivlinder Pyrgus malvae
Spiegeldikkopje Heteropterus morpheus
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon
Kommavlinder Hesperia comma
Resedawitje Pontia daplidice (in niet-invasiejaren)
Boswitje Leptidea sinapis
Grote vuurvlinder Lycaena dispar
Bruine vuurvlinder Lycaene tityrus
Sleedoornpage Thecla betulae
Iepenpage Satyrium w-album
Bruine eikenpage Satyrium ilicis
Pimpernelblauwtje Phengaris teleius
Donker pimpernelblauwtje Phengaris nausithous
Gentiaanblauwtje Phengaris alcon
Heideblauwtje Plebejus argus
Veenbesblauwtje Plebejus optilete
Bruin blauwtje Plebejus agestis
Klaverblauwtje Cyaniris semiargus
Keizersmantel Argynnis paphia (in niet-invasiejaren)
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja
Duinparelmoervlinder
Argynnis niobe
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia
Zilveren maan Boloria selene
Veenbesparelmoervlinder Boloria aquilonaris
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia
Bosparelmoervlinder Melitaea aurelia
Rouwmantel Nymphalis antiopa (in niet- invasiejaren)
Grote vos Nymphalis polychloros (in niet-invasiejaren)
Kleine ijsvogelvlinder Limentis camilla
Grote weerschijnvlinder Apatura iris
Veenhooibeestje Coenonympha tullia
Oranje zandoogje Pyronia tithonus
Koevinkje Aphantopus hyperanthus
Heivlinder Hipparchia semele
Kleine heivlinder Hipparchia statilinus

 
Categorie 3
In deze categorie vallen eigenlijk alle soorten. Elke soort die buiten zijn bekende vliegtijd wordt waargenomen, wordt gecontroleerd. Veelal berust een dergelijk waarneming op een typefout. In deze categorie vallen bijvoorbeeld waarnemingen van oranjetipje in augustus of van kommavlinders in mei.
 

Procedure en documentatie

Mocht u nu een zeldzame soort uit een van de categorieën waarnemen, dan is het goed om te weten hoe te handelen. Als u een vlinder ziet die valt in categorie 1, dan is het verstandig dit direct goed te documenteren. Probeer indien mogelijk altijd een foto te maken; een slechte foto is beter dan géén. Stuur alle informatie die u heeft omtrent de waarneming naar De Vlinderstichting. U hoeft in zo'n geval dus niet te wachten op een navraagformulier; mocht er nog aanvullende informatie wenselijk zijn dan nemen wij contact met u op als de waarnemingen verwerkt worden. Valt de door u waargenomen soort in de twee andere categorieën dan kunt u gewoon afwachten tot u een navraagformulier van ons krijgt opgestuurd. Dit is afhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop u de soort heeft waargenomen. Mocht u een navraagformulier ontvangen dan is het van groot belang dat u het formulier zo nauwkeurig mogelijk invult. Dit is niet altijd even eenvoudig omdat u de waarneming wellicht al een tijdje geleden heeft gedaan. De belangrijkste reden voor het opnemen van een zeldzame waarneming in het Landelijk Bestand Dagvlinders is de aanwezige documentatie. De beste documentatie is een foto; deze hoeft om als goede documentatie te gelden niet scherp te zijn, als alle belangrijke kenmerken maar te zien zijn. Als u geen foto heeft kunnen maken is een goede beschrijving van alle kenmerken die u gezien heeft of een veldschets ook een goede vorm van documentatie.
 

De beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie van Bijzondere Dagvlinderwaarnemingen (BBD) bestaat uit de vlinderkenners Hans van Oosterhout (voorzitter), Martin Scheper (secretaris), Bert van Rijsewijk en Cor Zonneveld, vanuit De Vlinderstichting ondersteund door Albert Vliegenthart. De commissie probeert om iedere waarneming zo onafhankelijk mogelijk te beoordelen op de meegestuurde documentatie. Mocht uw waarneming niet positief worden beoordeeld, dan heeft dat niets met uw betrouwbaarheid als waarnemer te maken maar met de aanwezige documentatie. Alle meegestuurde documentatie wordt gearchiveerd zodat ook in de toekomst nog kan worden bekeken waarom een waarnememing wel of juist niet in het Landelijk Bestand Dagvlinders is opgenomen.

Lees hier het uitgebreide artikel in het tijdschrift Vlinders over de werkwijze van de BBD.
 

Internet

Steeds meer waarnemers maken bij het doorgeven van hun waarnemingen gebruik van internet. Dit kan inmiddels al via landkaartje en telmee. Het doorgeven via internet heeft als voordeel dat er bijvoorbeeld direct foto's bijgevoegd kunnen worden. Mocht u een zeldzame waarneming via LANDKAARTJE doorgeven en u heeft daar een foto van meegestuurd dan is het vanzelfsprekend niet noodzakelijk dat er alsnog een navraagformulier wordt ingevuld. Op deze manier kunnen waarnemingen van zeldzame soorten veel sneller aan het Landelijk Bestand Dagvlinders worden toegevoegd.
 

| |

Laatste wijziging: 4 februari 2010
Dambordje, een dagvlinder die behoort tot categorie 1.
Kleine heivlinder, een dagvlinder die behoort tot categorie 2.
Zilvervlek, een dagvlinder die behoort tot categorie 1.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen