Kleine vos op zonnehoedGehakkelde aureliaDagpauwoogKoninginnenpage
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Waarom zijn waarnemingen zo belangrijk?

In heel Nederland zijn duizenden vrijwilligers actief bezig met het verzamelen en versturen van waarnemingsgegevens van dag- en nachtvlinders. De Vlinderstichting heeft hierdoor een goed beeld over het voorkomen van vlinders in Nederland. Deze gegevens zijn belangrijk voor het herstel en behoud van vlinders. Zo is het voor ontwikkeling van nieuwe natuur belangrijk te weten welke soorten al aanwezig zijn. Maar ook wanneer natuur wordt bedreigd door bijvoorbeeld nieuwbouw, is het belangrijk om te weten welke vlinders hier onder zullen lijden. Daarnaast kan er door de waarneminggegevens goed in de gaten worden gehouden hoe de vlinders het doen in Nederland.
In deze tijd beginnen gegevens over planten en dieren ook steeds meer juridische consequenties te krijgen; het is daarom belangrijk om deze zo betrouwbaar mogelijk te maken. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn er verschillende methoden ontwikkeld voor het waarnemen van vlinders. Deze methoden worden hier onder besproken.
 

Verschillende manieren van vlinderonderzoek

Er zijn verschillende manieren om waarnemingen te verzamelen. Het is vaak zo dat hoe intensiever de manier van waarnemen is, hoe waardevoller de waarneming wordt.

De simpelste manier van onderzoek is een verspreidingsonderzoek met losse waarnemingen. U hebt bijvoorbeeld een vlinder gezien toen u naar de winkel ging en geeft deze waarneming vervolgens door.
Een ietwat intensievere manier is een gebiedsonderzoek. Hier onderscheiden we twee varianten in: een eenmalig bezoek, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent en u een dag gaat wandelen. De andere variant van gebiedsonderzoek is gebiedsinventarisatie, met deze manier kunt u in een paar bezoeken een goede indicatie krijgen over welke soorten er in een bepaald gebied voorkomen.

Naast deze manieren is er ook Landelijk Meetnet Vlinders: monitoring. Deze methode is bedoeld om de voor- en achteruitgang van een aantal vlinders vast te stellen. Monitoring vindt plaats via tellingen in vaste routes of plots die van te voren zijn uitgezet door heel het land en waarbij de soorten die gezien worden genoteerd worden.

Als u geïnteresseerd bent in een bepaalde soort dan is soortgericht onderzoek misschien wat voor u. Hierbij kruipt u als het ware in de huid van die soort en komt er alles over te weten.
 

| |

Laatste wijziging: 9 juni 2011
Kalkgrasland.
Houtwal.
Laagveen.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen