koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Verspreidingsgegevens

Gehakkelde aurelia.
Verspreidingsonderzoek dag- en nachtvlinders (Landelijk Bestand Vlinders)
Onder verspreidingsonderzoek verstaan we het verzamelen van alle losse waarnemingen van vlinders. Het hoeft hierbij niet te gaan om een grootschalig onderzoek, maar de citroenvlinder die u ziet als u uw kind naar school brengt, is al een waardevol gegeven. Uiteraard is ook een nauwkeurig onderzoek van een gebied, waarbij je dagenlang alle vlinders in kaart brengt, verspreidingsonderzoek en deze gegevens zijn ook zeer welkom in ons databestand.
U kunt de gegevens doorgeven via telmee.nl, waarneming.nl en de meest voorkomende dagvlinders ook via onze eenvoudige invoermodule.

Gebruik verspreidingsgegevens
Het is belangrijk dat de informatie over de verspreiding van vlinders, libellen en andere dieren en planten in Nederland goed gebruikt wordt. Zo kunnen we voorkomen dat belangrijke leefgebieden worden vernietigd. De Vlinderstichting werkt hiervoor samen met andere organisaties in Het Natuurloket.
 

Verspreidingskaartje

Hieronder kunt u van elke vlinder het verspreidingskaartje opvragen.
Vul een deel van de naam van de vlinder in en kies daarna de vlinder uit de lijst die verschijnt. U kunt kiezen voor het kaartje van het afgelopen jaar, maar u kunt ook voor een langere periode kiezen.
 
(deel van) naam vlinder:


periode:
vanaf: 
  tot en met: 

 

| |

Laatste wijziging: 17 juni 2013
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen