steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Nieuws

23 december 2010

Vlinders houden van boswachters


Donkere wolken boven boswachters en natuurbeheer (foto: Kars Veling)
(Bericht van De Vlinderstichting) Een korte bijspijkercursus voor de leden van het kabinet Rutte: van de zeventig vlindersoorten die Nederland rijk was zijn we er al 18 kwijt. Veel van de kwetsbare soorten die we nog over hebben zitten in natuurgebieden. Als die niet meer goed beheerd worden zullen we de komende jaren nog veel meer soorten verliezen.

De door het kabinet voorgestelde bezuinigingen op natuur en boswachters (meer dan 40%) komen deels voort uit gebrek aan kennis. De Vlinderstichting spijkert de leden van het kabinet Rutte graag even bij. Ten tijde van uw vaders vader hadden we in Nederland nog ongeveer zeventig soorten vlinders. Maar toen werd Nederland ook nog kleinschalig beheerd. De gehele agrarische beroepsbevolking deed mee: hooilandjes maaien, hout halen uit bosjes, riet snijden in de moerassen en heide plaggen. Helaas hebben we na vele landschappelijke veranderingen nog maar zo’n vijftig soorten dagvlinders over. Om erger te voorkomen, is het beheer van restanten bijzondere natuur en landschap uitbesteed aan boswachters en natuurvriendelijke boeren. Geld wordt hier al lang niet meer mee verdiend. Maar als we onze bijzondere vlinders willen behouden, moet het werk wel gebeuren. Deels door gemotiveerde vrijwilligers, maar voor veel is de inzet van professionals gewenst.

Boswachters brengen licht in het bos (foto: Kars Veling)
Het maaien van rietlanden bijvoorbeeld, is nodig voor de grote vuurvlinder, het kappen van eikenhakhout voor de bruine eikenpage en het maaien van graslanden voor het hooibeestje en het oranjetipje. Als er niets gebeurt in de Nederlandse natuur worden de meeste natuurgebieden vanzelf bos. Dit wordt nog eens versneld door de verdroging en de vermesting. Geen open moerassen meer, geen hoogvenen, geen bloemrijke graslanden en geen heidevelden. Al onze dagvlinders houden van zonlicht en dus niet van donkere, gesloten bossen. Het is de taak van onze boswachters om de genoemde landschappen tezamen met alle daarbij behorende soorten te behouden. Ze creëren hiervoor openheid en ruimte. En daar houden niet alleen de vlinders van, alle recreanten profiteren mee. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom op 2 januari voor persoonlijke uitleg naar de actie HartvoorNatuur op het Doldersummerveld (Drenthe) of één van de andere honderd plekken door heel Nederland.
 
Voor verdere toelichting op de gevolgen van de bezuinigingen op natuur: zie de website hartvoornatuur.
 

Door natuurbeheer is veel heide weer gevarieerd en vlinderrijker geworden (foto: Kars Veling)

Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »

Ook op de hoogte blijven van het nieuws van De Vlinderstichting?
Word dan lid van de nieuwsbrief!


Of abonneer je op onze RSS-feed.


| |
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen