koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Beheersing

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Om gezondheidsklachten te voorkómen blijkt het in de praktijk niet eenvoudig op het juiste moment op de meest adequate manier op te treden. Allereerst moet men een antwoord hebben op de twee vragen: Is er eikenprocessierups aanwezig in mijn beheersgebied? Treedt eikenprocessierups in hoeveelheden op die overlast kunnen veroorzaken?

Om professionele beheerders te helpen goede beheerkeuzen te maken is een leidraad opgesteld, inclusief een stappenplan. Door dit stappenplan te volgen kan men komen tot een afgewogen en verantwoord beheer.

Download de Leidraad beheersing eikenprocessierups op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (ministerie van EL&I) voor meer informatie.
 

Beheerkaarten beschermde en bedreigde vlinders

Er zijn verschillende beschermde en bedreigde vlindersoorten waarvan rupsen op en direct in de buurt van eikenbomen leven in dezelfde periode dat eikenprocessierups aanwezig is. Toepassing van chemische of biologische bestrijdingsmiddelen op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen, is strafbaar in het kader van de Flora - en faunawet.

De Vlinderstichting steunt beheerders met informatie over het voorkomen van bedreigde vlindersoorten in gebieden waar de eikenprocessierups aanwezig is. Zo kan een weloverwogen afweging worden gemaakt.

Lees ook de Toelichting bij de beheerkaarten.

De kaarten zijn ingedeeld per provincie en maken gebruik van Google Maps. U kunt ze gemakkelijk raadplegen met uw webbrowser.

Geen beheerkaart van uw provincie? Neem dan contact op met De Vlinderstichting.

Beheerkaarten per provincie bekijken met uw webbrowser (door recente veranderingen in Google Maps zijn de kaarten van Gelderland, Drenthe en Zuid-Holland momenteel helaas NIET via uw webbrowser te gebruiken (voor alternatieve optie zie onder)):

Ook kunt u de beheerkaarten downloaden als KML-bestand. Deze kunt u openen met Google Earth (gratis te downloaden) of een ander GIS-programma.

Beheerkaarten per provincie downloaden als KML-bestand voor o.a. Google Earth:
 

| |

Laatste wijziging: 2 maart 2016
Nest van de eikenprocessierups.
Eikenprocessierups.
Vlinder van de eikenprocessierups.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen