koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Hoe wordt er geteld?

Een keer per week wordt geteld op vaste routes.
De vlinders worden geteld op een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Hij wordt van april tot september een keer per week in een constant en rustig wandeltempo gelopen. De waargenomen vlinders binnen 2,5 m aan weerszijden van de route worden genoteerd. Routes vlak bij huis of werk kunnen namelijk gemakkelijk 'even tussendoor' gelopen worden. Voor routes in natuurgebieden is vaak wel meer tijd nodig voor het heen- en terugreizen. Deze routes zijn vooral interessant voor terreinbeheerders, boswachters of mensen met wat meer tijd.
 

Soortgerichte tellingen

Zeldzame soorten worden op de algemene routes te weinig geteld om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de voor- of achteruitgang van de soort. Soms komt dit doordat de soort nog maar weinig voorkomt. Zo is het bruin dikkopje nog maar op twee locaties te zien. Soms hebben soorten wel meer populaties, maar worden ze op bijna geen enkele route gezien. Dat komt vaak doordat deze zeldzame soorten alleen nog in afgelegen en vaak afgesloten natuurgebieden te vinden zijn. Voor deze soorten kan soortgerichte monitoring een goede oplossing zijn. Bij soortgerichte monitoring wordt een route speciaal voor één soort uitgezet op een plek waar zich een goede populatie bevindt. Deze route wordt alléén in de vliegtijd van de betreffende vlinder drie of vier keer gelopen.
De Vlinderstichting beschikt over een computerprogramma dat aan de hand van het weer een voorspelling doet over de vliegtijd van de soort. De tellers kunnen zodoende tijdig gewaarschuwd worden als de vlinders gaan vliegen.
 
Bruin dikkopje.
Wie geïnteresseerd is in het lopen van een soortgerichte monitoringroute, kan contact opnemen met een van de coördinatoren.

Meer informatie kunt u vinden in de handleiding.
 

| |

Laatste wijziging: 22 oktober 2009

Verwachte vliegtijden

Op de pagina verwachte vliegtijden kunnen globale vliegtijden van soorten worden geraadpleegd. Deze zijn gebaseerd op de actuele negendaagse weervoorspelling.

Kleine parelmoervlinder.

Meetnetten online

Online gegevens invoeren? Dat kan via Meetnetten online.

Boswitje.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen