koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Beheer voor kleine pages

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht geworden. Doel was de wetgeving te vereenvoudigen en een stevige wettelijke bescherming te bieden aan de natuur die dat echt nodig heeft. Op verzoek van De Vlinderstichting zijn bedreigde en ernstig bedreigde vlinders en libellen van de Rode Lijst toegevoegd. Hierbij gaat het om ‘passieve’ bescherming: het opzettelijk doden of vangen van deze dieren en het opzettelijk vernielen van hun vaste voorplantings- en rustplaatsen is verboden. De sleedoornpage en de iepenpage vallen onder deze passieve bescherming.
 


Groenbeheer voor de sleedoornpage

Sleedoornpage
De sleedoornpage is een beschermde vlinder, die ook in het openbaar groen voorkomt. Hij leeft vooral in de overgangsgebieden van zand- naar kleigrond, niet zelden in de stad.

De sleedoornpage is een bedreigde soort en valt daarom onder de Wet natuurbescherming. Gemeenten waar de vlinder voorkomt, maar ook bedrijven en zelfs tuinbezitters kunnen zich hier concreet voor inzetten door in het groenbeheer rekening te houden met de soort.
 

Hoe moet je sleedoorns beheren?

Sleedoornpage
De sleedoornpage is leeft erg verborgen en laat zich maar af en toe zien. We weten echter dat hij achteruitgaat, door in de winter naar de eitjes te zoeken. Deze zijn als kleine witte stipjes zichtbaar op de takken van sleedoornstruiken. De eitjes worden alleen gelegd om hout dat tweejarig is.

Om de sleedoornpage te helpen, moeten we dus zorgen voor sleedoorns met tweejarig hout. Regelmatig snoeien is daarvoor noodzakelijk. Maar wanneer alle struiken in één keer gesnoeid worden is de kans groot dat meteen ook alle eitjes weggesnoeid worden. Zo kan een populatie grote schade aangedaan worden.
 
Het advies van De Vlinderstichting: wanneer de sleedoornpage in de buurt voorkomt, snoei dan elk jaar een kwart van de sleedoornstruiken. Door jaarlijks een ander deel te snoeien worden de struiken niet te groot en zijn er altijd geschikte takken in de buurt waar de vrouwtjes hun eitjes op kunnen afzetten. Zo kunnen hun nakomelingen de volgende zomer weer vliegen en blijft de populatie in stand. Beheer is dus noodzakelijk, mits het gefaseerd gebeurt.

Wanneer vrijwilligers van De Vlinderstichting eitjes hebben gevonden op de struiken markeren zij de takken met een touwtje. Deze takken kunnen bij het snoeien worden gespaard of zelfs worden overgeplaatst naar andere struiken.

Meer informatie over het vrijwilligerswerk
 

Online kaart sleedoornpage

De Vlinderstichting heeft een online kaart ontwikkeld waarop per buurt te zien is hoeveel sleedoornpages er sinds 2010 gezien zijn. Moet er in zo'n buurt gesnoeid worden, hou dan rekening met de sleedoornpage. De Vlinderstichting kan natuurlijk ook advies op maat geven.

Ga naar de kaart
 


 

Groenbeheer voor de iepenpage

Iepenpage
Waarom de iepenpage in de periode tussen 1925 en 1975 achteruit is gegaan is niet duidelijk. Mogelijk zijn in deze periode veel iepen verdwenen doordat veel beekdalen - dat zijn plaatsen waar doorgaans veel iepen groeien - zijn gekanaliseerd en ontgonnen. Ook zijn toen veel iepen gekapt - iepenhout is kostbaar en wordt onder andere gebruikt voor het maken van speciale werktuigen en dure meubels - en vervangen door sneller groeiende boomsoorten. De achteruitgang sinds 1975 is eenvoudiger te verklaren. In 1977 brak de iepziekte uit en zijn grote aantallen iepen gekapt.
 

Hoe moet je iepen beheren?

Voor het behoud van de iepenpage is het belangrijk dat er voldoende grote, bloeiende en vruchtdragende iepen zijn. Op plaatsen waar de soort nu nog voorkomt, zoals in de Zuid-Limburgse stadsparken, moeten voldoende volwassen iepen aanwezig blijven. Indien daar een stervende boom wordt gekapt moeten de opslag en kiemplanten door kunnen groeien. Uiteraard is het wenselijk dat op die plaatsen het aantal iepen wordt uitgebreid.

Gelukkig heeft de gemeente Heerlen nabij de bekende populatie al enkele jonge iepen aangeplant. Mogelijk kan de soort zich ook weer op andere plaatsen vestigen indien er meer iepen worden aangeplant als laan-, bos- of parkboom en markante iepen (terug)komen in het landschap.
 

Online kaart iepenpage

Ga naar de kaart
 


 

| |

Laatste wijziging: 3 april 2017
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen