Grote vuurvlinderRups van de nachtpauwoogMoerasparelmoervlinderPaardenbijter
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Wat doet De Vlinderstichting?

Lees het jaarverslag

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen om de vlinders de beste overlevingskansen te geven.
De meeste activiteiten worden uitgevoerd in de vorm van projecten.

Bekijk een overzicht van de projecten
 

Kennis, Draagvlak en Mensen

Het werk van De Vlinderstichting steunt op drie elkaar versterkende pijlers: kennis, draagvlak en mensen.

Kennis
Door gericht onderzoek en het geven van adviezen zet De Vlinderstichting zich in voor vlinders en libellen. Daarbij gaat het om vragen als: waar zijn ze te vinden, gaat het op die plekken goed of juist slecht? En hoe komt het dat de vlinders en libellen verdwijnen; wat kan De Vlinderstichting eraan doen? Het verzamelen en delen van kennis heeft als doel de vlinders en libellen in Nederland te beschermen:
• We verzamelen kennis over vlinders en libellen: hun voorkomen en de veranderingen daarin in ruimte en tijd;
• We onderzoeken de oorzaken van veranderingen in voorkomen en zoeken naar oplossingen om de achteruitgang te stoppen;
• We geven adviezen over inrichting en beheer van het landschap.

Draagvlak
Draagvlak is essentieel voor het werk dat de Vlinderstichting doet. Dit draagvlak proberen we op verschillende manieren te bereiken:
• We beïnvloeden het Nederlandse en Europese natuurbeleid;
• We ontwikkelen draagvlak voor natuurbeheer, gericht op verankering (meer betrokkenheid).

Mensen
Zonder haar mensen (zowel vrijwilligers als betaalde krachten) zou de Vlinderstichting haar doelen nooit bereiken. Daarom investeren we in gemotiveerde vrijwilligers en beroepskrachten.
 

Word donateur

Wilt u het werk van De Vlinderstichting steunen? Word donateur! Voor 25 euro steunt u ons beschermingswerk en ontvangt dan vier keer per jaar het tijdschrift Vlinders.
 


| |

Laatste wijziging: 21 januari 2014

Waarom is bescherming van vlinders en libellen belangrijk?

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen. Maar waarom eigenlijk?

1) De voedselketen
Vlinders en libellen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Vogels voeren hun jongen in de lente honderden rupsen, vleermuizen hebben een dieet wat grotendeels uit nachtvlinders bestaat en salamanders zijn dol op libellenlarven. Als vlinders en libellen verdwijnen, heeft dat dus veel invloed op de Nederlandse natuur.

Koninginnenpage. Daar waar veel vlinders voorkomen, gaat het goed met de natuur (foto: Gert Gelmers)
2) Indicatoren
Vlinders en libellen staan voor kwaliteit. Ze stellen hoge eisen aan hun omgeving. Wanneer het ergens slecht gaat met de natuur, bijvoorbeeld door waterverontreiniging of gebruik van gif, zijn vlinders en libellen als eerste verdwenen. Dat betekent dat wanneer vlinders en libellen ergens wél voorkomen, het goed gaat met de natuur. Wanneer we vlinders en libellen beschermen, zorgen we er dus voor de het goed gaat met de natuur.
 

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen