Evenement

Jubileumactiviteit Bemelerberg excursie (L)

woensdag 19 april 2023

Limburg is het vlinderrijkste deel van Nederland, maar ook een landschap waar de natuur flink onder druk staat. We komen bijeen in het Heuvelland met zijn vlinderrijke kalkhellingen. Hier wordt door uitbreiding, verbinding en gefaseerd beheer van natuurgebieden gewerkt aan natuurherstel. Tijdens de excursie bekijken we daar voorbeelden van. We komen dan zeker de oranjetipjes tegen die het ook zonder gerichte bescherming goed redden, maar als het meezit kunnen we ook zien we ook de bedreigde veldparelmoervlinder, die hier een succesvolle terugkeer meemaakt.

Onderdelen: presentatie en excursie.
Zie verder voor het gehele programma de actuele informatie.