Evenement

Jubileumactiviteit Bimag in Zeeland

woensdag 28 juni 2023

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project hebben de afgelopen vier jaar 115 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. De komende vijf jaar wordt BIMAG voortgezet en willen we elk jaar met 150 agrarische bedrijven vlinders monitoren.

13:30 Inloop & welkomstwoord met Koffie & Thee
14:00 Presentatie project BIMAG (Jeroen van der Brugge, De Vlinderstichting)
15:00 Het erf op. Harm van Hoeve geeft een inkijkje op zijn boerenbedrijf en hoe hij de monitoring toepast.
16:00 Einde

Zie voor alle informatie en aanmelden de activiteiten-pagina.