Nieuwsbericht

Red de bonte dijken!

woensdag 13 augustus 2014

Door bezuinigingen op het beheer dreigen bonte rivierdijkhellingen in Gelderland weer kortbegraasd, bloemloos en zoemloos te worden. De Gelderse Natuur- en Milieu Federatie is samen met Ark Natuur de actie β€˜Red de bonte dijken!’ gestart. Teken ook de petitie!

Waterkerende dijken zijn er voor onze veiligheid, maar ze zijn óók belangrijk voor planten en dieren. Door uitgekiend beheer gaat het de laatste jaren op veel dijken weer goed met talloze bloemen en insecten. Dankzij de uitbundige kleurenpracht, fladderende vlinders en zoemende bijen zijn de bonte dijken een genot voor het oog. Bovendien houden de verschillende typen wortels van alle bloeiende planten de toplaag van de dijken stevig vast, belangrijk voor onze veiligheid. Bonte dijken zijn dus hard nodig, voor mens en dier. De waterschappen moeten de komende jaren fors bezuinigen, en dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van dijken die nu nog een lust zijn voor de recreant. Met de actie ‘Red de bonte dijken!’ hopen GNMF en Ark Natuur de waterschappen er van te kunnen overtuigen dat de bezuinigingen níet ten koste mogen gaan van de mooiste bloemendijken. De actie is dus bedoeld om preventief aandacht te vragen: veel dijken staan er nu sinds enkele jaren weer prachtig bij, laat dat niet verloren gaan!
Wilt u de dijkbeheerders ook oproepen om te blijven investeren in bonte dijken? Breng dan uw stem uit

dijken