Nieuwsbericht

Workshops Praktisch Natuurbeheer

dinsdag 19 maart 2013

Met een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, EIS – Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen.

Zo zijn er workshops over kustduinen, beekdalen, heide en hoogveen, laagveenmoerassen, rivierenlandschap, heuvelland, agrarisch cultuurlandschap en stedelijke natuur. Per levensgemeenschap is er een op zichzelf staande workshop, bestaande uit twee cursusdagen; half theorie, half praktijk. U kiest dus de workshop(s) over de levensgemeenschap(pen) van uw interesse. De cursusdagen hebben een interactief karakter en worden begeleid door drie docenten vanuit de organiserende partijen. Het veldgedeelte wordt in de meeste gevallen bovendien begeleid door een lokale beheerder of deskundige. Daarmee zijn er dus volop kansen om van gedachte te wisselen en zaken vanuit diverse soortgroepen en gezichtspunten te belichten.

Klik hier voor het downloaden van de cursusflyer, meer informatie en aanmelden:

Deze workshopreeks is mogelijk gemaakt dankzij financiering vanuit de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het ministerie van Economische Zaken.