Nieuwsbericht

Groenste Kamerlid Rik Grashoff stelt zonnepanelen Ilperveld in gebruik

donderdag 5 juli 2012

Rik Grashoff komt op donderdag 12 juli op bezoek in het Ilperveld bij Landschap Noord-Holland. Hij zal hier de nieuwe zonnepanelen op de veldschuur officieel in gebruik stellen. Verder is hij deze dag de gast van Soortenbescherming Nederland en Landschapsbeheer Nederland. Ze maken onder andere een rondvaart door het natuurgebied om de rijkdom aan planten en dieren te tonen.

 
Rik Grashoff (GroenLinks) is onlangs, samen met Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66), uitgeroepen tot Groenste Tweede Kamerlid, vooral vanwege zijn inzet voor de Initiatiefwet Mooi Nederland. Daarin staat centraal onze gedeelde verantwoordelijkheid voor planten, dieren en gebieden die kenmerkend zijn voor het Nederlandse landschap. Uitgangspunt is dat we in Nederland landschap en natuur beschermen omdat het bij ons hoort, omdat we er trots op zijn en omdat het op verschillende manieren ons leven verrijkt.

In het Ilperveld zal hij onder meer de nieuwe zonnepanelen op het dak van de veldschuur in gebruik stellen. De energie die zo wordt opgewekt, wordt onder meer gebruikt voor machines en boten in het natuurgebied. Het bezoekerscentrum probeert hiermee zelfvoorzienend te werken. Na de start in het bezoekerscentrum volgt een rondvaart door het Ilperveld. Dit natuurgebied ligt vlak boven Amsterdam. Er leven soorten van Europees en nationaal belang zoals de bittervoorn en de noordse woelmuis. Rik Grashoff wordt rondgeleid door medewerkers van Soortenbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland en Landschap Noord-Holland. Deze organisaties zijn actief in natuur en landschap met meer dan 80.000 vrijwilligers.