Nieuwsbericht

Vacature bij De Vlinderstichting

maandag 30 januari 2012

Ten behoeve van de leiding aan onderzoek en bescherming van nachtvlinders is De Vlinderstichting op zoek naar een nieuwe projectleider. Bent u geïnteresseerd in deze functie en denkt u te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij uw sollicitatie graag vóór 28 februari 2012 tegemoet.

De Vlinderstichting zet zich in voor de bescherming van dagvlinders, nachtvlinders en libellen in Nederland en daarbuiten. Sinds meer dan 25 jaar doet ze dit door advies, educatie en het verrichten van onderzoek. Ruim 5000 donateurs en 1500 vrijwilligers geven ondersteuning bij deze activiteiten. Via opdrachten van overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven en via donaties, schenkingen en legaten verwezenlijkt de stichting haar doelstelling: vlinders en libellen moeten overal waar ze thuis horen ook te vinden zijn. Waar De Vlinderstichting dit nodig acht adviseert zij overheden en andere partijen gevraagd en ongevraagd over natuurbescherming.

Ten behoeve van de leiding aan onderzoek en bescherming van nachtvlinders is De Vlinderstichting op zoek naar een ervaren academisch geschoolde

PROJECTLEIDER (M/V; 32 UUR PER WEEK)

met ambities voor dit werkveld. De Nederlandse nachtvlinders, in totaal ruim 2000 soorten, staan evenzeer onder druk als onze dagvlinders. Vele soorten zijn verdwenen uit Nederland of zijn sterk in aantallen achteruitgegaan. Samen met diverse partners zoals Werkgroep Vlinderfaunistiek, de Nederlands Entomologische Vereniging en de Natuurkalender wordt kennis over nachtvlinders ontwikkeld en bekend gemaakt. Bijvoorbeeld via www.vlindernet.nl. De Vlinderstichting biedt een inspirerende werkomgeving met ongeveer dertig gemotiveerde collega’s en externe contacten in zowel binnen- als buitenland.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Verantwoordelijkheden
algehele leiding (acquisitie, planning en organisatie, bewaking van voortgang en budget, afronding) van toegewezen (internationale) projecten
leiding geven aan het nachtvlinderonderzoek
uitbouwen van de bescherming van nachtvlinders door op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in beleid, beheer en onderzoek en het benutten van kansen die zich daarin voordoen
Taken
Projectleiding:
het schrijven van projectplannen waarin doelen en middelen bij elkaar passen
het verwerven van financiering voor projecten
het verrichten van analyses ten behoeve van advies
het geven van inrichting- en beheeradviezen
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
het verrichten van veldwerk
het begeleiden van projectmedewerkers
het schrijven van rapporten en publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften
Contacten
het onderhouden van (internationale) contacten met werkgroepen en vrijwilligers, beherende instanties, financierders, overheden, andere PGO’s en onderzoeksinstellingen
Voorlichting
het uitdragen van projectresultaten en het geven van lezingen en cursussen
Algemeen
het begeleiden van HBO- en WO-studenten
actieve inbreng bij de (strategische) ontwikkeling van de organisatie

Functie-eisen
academisch opleiding- en werkniveau
autoriteit op het gebied van nachtvlinders of de potentie om dat te worden
projectmatig kunnen werken, zelfstandig en in teamverband
gedegen kennis op het gebied van flora en fauna, met name insecten / nachtvlinders
gedegen kennis op het gebied van ecologie en natuurbeheer
kennis van en vaardigheid met computerprogramma‘s
goede redactionele en communicatieve vaardigheden
goede contactuele vaardigheden
in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden
een arbeidscontract voor 32 uren per week voor de duur van een jaar met mogelijkheid voor verlenging met onbepaalde tijd.
salaris minimaal schaal 10 met een uitloop naar schaal 11 van de CAO Universiteiten bij een werkweek van 40 uur
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een uitdagende en stimulerende werkomgeving op ons kantoor in Wageningen
goede ontwikkelingsmogelijkheden
een prima werksfeer

Informatie over deze vacature kunt u opvragen bij Titia Wolterbeek (directeur). Bent u geïnteresseerd in deze functie en denkt u te voldoen aan de gestelde eisen, dan zien wij uw sollicitatie graag vóór 28 februari 2012 tegemoet. Adres: De Vlinderstichting, Postbus 506, 6700 AM Wageningen

Deze vacature als printbare pdf