Nieuwsbericht

Waarnemers opgelet: nieuwe informatie op Vlindernet!

dinsdag 25 augustus 2015

Vlindernet geeft veel informatie over afzonderlijke vlindersoorten. Het is echter lastig om een goed beeld te krijgen van de vlinderfauna in een bepaald gebied. Daarom stellen de Werkgroep Vlinderfaunistiek en De Vlinderstichting nu ook interessante informatie beschikbaar over de verdeling van de Nederlandse nachtvlinderfauna over 5 x 5 km-hokken!

Ga voor een beschrijving en het downloaden van de informatie naar deze pagina van Vlindernet. We hopen dat hiermee veel waarnemers aan de slag gaan om onze kennis van de soortenrijkdom in verschillende gebieden te vergroten! Die kennis is voor nachtvlinders in veel gebieden nog beperkt, zie ook het artikel van Ellis en Huigens (2015).