Nieuwsbericht

Druipzakpijp en andere exoten op VOFF-dag

woensdag 17 oktober 2012

Op 24 november organiseert de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF), waar De Vlinderstichting bij is aangesloten, een lezingenprogramma 'Exoten; van waarnemen tot actie'. Het vindt plaats in Nijmegen, waar op die dag ook de Landelijke dag van SOVON Vogelonderzoek wordt gehouden.

De exotendag lijkt een afwisselend geheel te worden, waarin niet alleen aandacht besteed wordt aan de verschillende planten en dieren zelf (rosse stekelstaart, halsbandparkiet, Japanse druipzakpijp, Amerikaanse ribkwal, Ambrosia, Pallas’ eekhoorn) maar ook aan vernieuwende onderzoeksmethoden en mogelijkheden voor beheer en bestrijding van exoten. In een aparte bijdrage van de afdeling Filosofie en Wetenschapsstudies van de RU wordt ingegaan op de diverse discussies rondom exoten die bij tijd en wijlen hoog op kunnen lopen. Het voorzitterschap is in handen van Wiebe Lammers van Team Invasieve Exoten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Kijk hier voor praktische informatie over de Landelijke dag van SOVON en de VOFF-dag.