Nieuwsbericht

30.000 waarnemingen in 24 uur

donderdag 13 juni 2013

Op zaterdag 22 juni 2013 wordt 24 uur lang de natuur onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is initiatiefnemer voor de manifestatie ’De 24 uur van de natuur’. Tijdens deze dag willen we zo veel mogelijk waarnemingen van vlinders, libellen en andere soortgroepen verzamelen.

Op dezelfde dag organiseert EZ ook de zogenaamde Natuurtop, een bijeenkomst voor bestuurders over hoe de komende jaren meer mensen van de natuur kunnen gaan genieten, hoe de natuur beter gewaardeerd wordt en hoe de natuur voldoende kan worden beschermd.

Nederlandse natuur zichtbaar

Er zijn veel organisaties die werken aan natuur en landschap. De Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (zoals Sovon, RAVON, De Vlinderstichting, FLORON en de Zoogdiervereniging), Waarneming.nl, Natuurbank Limburg, Stichting Staring Advies, KNNV en Landschapsbeheer Nederland hebben samen een netwerk van meer dan 25.000 vrijwilligers. Elke dag komen er duizenden waarnemingen binnen, die allemaal bij elkaar komen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Tijdens ‘De 24 uur van de Natuur’ willen wij laten zien hoe belangrijk wij de natuur in Nederland vinden, maar ook hoe we bereid zijn om ons daar samen voor in te zetten. Door deze actie maken wij de Nederlandse natuur zichtbaar en zal blijken dat de vrijwilligers daar, o.a. via Waarneming.nl, een grote en onmisbare bijdrage aan leveren.

Doe mee op 22 juni!

Gedurende de ‘24 uur van de Natuur’ worden daarom zo veel mogelijk waarnemingen verzameld. Tijdens de dag wordt elk uur ‘de stand van de natuur’ in beeld gebracht, door te laten zien waar bijzondere soorten planten en dieren zijn gezien, wat de verschillen in het land zijn en hoeveel er al is waargenomen. Aan het eind van de dag is het doel om 30.000 nieuwe waarnemingen van 2.000 verschillende soorten aan de NDFF toevoegen. Want hoe meer en hoe beter de natuur in beeld is, hoe meer en beter beleid en beheer kunnen zijn.

Alle waarnemingen zijn welkom. Doe mee en ga op 22 juni zoveel mogelijk naar buiten! Moedig vrienden, familie en kennissen aan om dit ook te doen, en zorg ervoor dat je waarnemingen ingevoerd worden op Waarneming.nl, Telmee.nl of mobiel via ObsMapp en WebObs. Dan komen ze vanzelf in de NDFF terecht.

Je kunt je excursie of actie eventueel aanmelden op 24uurnatuur.nl. Dus organiseer indien mogelijk iets in je regio!

NDFF tellen waarnemingen