Nieuwsbericht

Waarnemers: doe mee aan de enquête

vrijdag 25 september 2015

Geef je waarnemingen door? Af en toe, regelmatig of heel vaak? Doe dan mee aan de waarnemersenquête! Met deze enquête wordt in kaart gebracht wat jij belangrijk vindt. We gaan vooral in op drie onderwerpen: je werkwijze, je motivaties, en je ideeën over het delen van waarnemingen.

Een waarnemer is iedereen die wel eens een waarneming van een plant, dier of paddenstoel doorgeeft, al of niet in het kader van een project of (meet)programma. Het doen van waarnemingen gebeurt als iemand een plant of dier tegenkomt, het doorgeven van waarnemingen gebeurt als iemand deze waarneming vervolgens plaatst op een website, of doorgeeft aan een organisatie.
Kortom, deze enquête is zowel bedoeld voor iedereen die heel vaak waarnemingen doorgeeft, als iedereen die dit af en toe doet.

Ga naar de enquête.