Nieuwsbericht

Pamflet 'Groen Verbindt' aangeboden aan Annemarie Jorritsma

maandag 24 maart 2014

Onder het motto ‘Groen Verbindt’ heeft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vrijdag een pamflet in ontvangst genomen om gemeenten te stimuleren meer aan natuur en landschap te gaan doen.
Het pamflet is een initiatief van Natuurmonumenten en VNG, waaraan groene maatschappelijke organisaties waaronder De Vlinderstichting een bijdrage hebben geleverd.

Centraal in de oproep staat de rol van de burgers. Het pamflet is bedoeld als inspiratie in de komende collegeonderhandelingen om natuur en landschap daarin een belangrijke plek te geven. Benadrukt is dat investeren in groen geen kostenpost is, maar per saldo geld oplevert. Dat kan door aan te sluiten bij actuele thema’s als de zorg, klimaat, gezondheid, wonen en werkgelegenheid.