Nieuwsbericht

Korting op Drentse libellenatlas

maandag 24 maart 2014

In mei 2014 verschijnt het boek “Libellen in Drenthe”, een verspreidingsatlas met uitgebreide informatie over de libellenfauna van de provincie Drenthe. Tot 1 mei 2014 is het boek met € 6,50 korting te bestellen.

Ruim 10 jaar lang hebben vrijwilligers van de libellenwerkgroep Drenthe libellen in de provincie geïnventariseerd. Vele excursies en speciale inventarisaties hebben geleid tot het tot stand komen van deze verspreidingsatlas.
In het boek worden bijna 60 libellensoorten en hun verspreiding beschreven. Bijna 200.000 waarnemingen vanaf 1900 t/m 2013 en ongeveer 500 kleurenfoto’s zijn gebruikt. Het unieke aan het boek is dat alle km hokken vanaf 2007 tot en met 2013 in de provincie op de aanwezigheid van libellen zijn onderzocht. Verder wordt ook de libellenfauna van enkele natuurgebieden vergeleken met die van de omliggende agrarische gebieden.

Voorintekenactie
Bestellen van het boek kan door € 22,50 over te maken op NL12TRIO0254400752 tnv Stichting Libellenwerkgroep Drenthe, Assen. Vermeld bij betaling naam, adres en woonplaats.

Informatie via e-mail
ISBN 978-90-813029-0-6