Nieuwsbericht

Snertwandeling Vlijmens Ven

donderdag 27 november 2014

Op zaterdag 29 november a.s. organiseert aannemingsbedrijf Martens en Van Oord van 11:00 tot 14:00 uur een wandeling door het te ontwikkelen natuurgebied bij Vlijmen. Het onderwerp voor deze wandeling is de herinrichting van De Ham in combinatie met het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

De wandeling wordt begeleid door de projectleider die werkzaam is op het project HoWaBo - Blues in the Marshes samen met een explosieven-deskundige van de firma BODAC. Tijdens de wandeling worden de bezoekers geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, hoe de grootschalige natuurontwikkeling wordt gerealiseerd en hoe wordt omgegaan met achtergebleven explosieven. Medewerkers van de aannemer zijn aanwezig om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Na een rondtoer door het deelgebied De Ham kan de inwendige mens versterkt worden met een goede kop snert.

Het gebied Moerputten en Vlijmens Ven ligt ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch en is circa 700 hectare groot. In dit gebied worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen, waaronder het pimpernelblauwtje. Het project is onderdeel van HoWaBo - Blues in the Marshes. HoWaBo staat voor Hoog Wateraanpak ’s-Hertogenbosch. Blues in the Marshes is de naam van het Europese LIFE+ Nature project waarmee grootschalige natuurontwikkeling wordt gerealiseerd. Beide projecten worden in opdracht van waterschap Aa en Maas gecombineerd uitgevoerd.
Voor meer informatie over HoWaBo en Blues in the Marshes kunt u terecht op www.aaenmaas.nl/howabo, www.bluesinthemarshes.nl en www.mvogroep.nl.
De wandeling is van 11:00 – 14:00 uur. Bewoners van het gebied en andere belangstellenden kunnen zich melden bij het informatiecentrum van Martens en Van Oord ter hoogte van Ruidigerdreef 10 te Cromvoirt. Deelnemers worden geadviseerd om stevig schoeisel aan te trekken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via howabo@mvogroep.nl.