Nieuwsbericht

Akkoord ministerie en provincies

woensdag 21 september 2011

Na bijna een jaar onderhandelen is er een (voorlopig) onderhandelingsakkoord gesloten over het beleid voor natuur en landelijk gebied. Hoofdpunten uit het akkoord zijn dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) later voltooid wordt (in 2021) en dat er slechts 600.000 ha in plaats van 728.000 ha EHS komt. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor de herijkte EHS en krijgen daarvoor 100 miljoen extra in het Provinciefonds. Zie verder