Nieuwsbericht

Naar één invoerportaal

maandag 28 november 2011

Tijdens de Landelijke dag van SOVON is een intentieverklaring getekend om de ICT kennis van een aantal partijen te bundelen. Een van de doelen is om te komen tot één invoerportaal voor waarnemingen van planten en dieren.

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur, Stichting Natuurinformatie, Zostera B.V., SOVON Vogelonderzoek en De Vlinderstichting gaan nauw samenwerken op het gebied van internet techniek en natuurdata-beheer. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat meer partijen uit de natuursector zich hierbij aansluiten, zodat hun professionals en vrijwilligers optimaal bediend kunnen worden. De twee veelgebruikte invoerportalen Waarneming.nl en Telmee zullen worden vervangen door een nieuw portaal dat de sterke kanten van beide zal verenigen. In de loop van 2012 zal dit worden ontwikkeld. Totdat het nieuwe portaal is gelanceerd en goed werkt zullen de bestaande sites gewoon in de lucht blijven en verandert er voor de waarnemers niets. De intentieverklaring is ondertekend door Jacob Jan Bakker namens de Stichting GaN, Martijn de Jong van Stichting Natuurinformatie, Dylan Verheul namens Zostera, Theo Verstrael namens SOVON en Titia Wolterbeek die De Vlinderstichting vertegenwoordigde. Genoemde partijen streven ernaar om voor januari een definitieve samenwerkingsovereenkomst te tekenen zodat er in 2012 voortvarend gestart kan worden.