Nieuwsbericht

Nieuwe handleiding vlinder- en libellenmeetnet

maandag 4 april 2011

Elk jaar tellen vele honderden vrijwilligers mee in de Landelijke Meetnetten voor vlinders en libellen. Met deze meetnetten verzamelen we samen met het CBS actuele informatie over de veranderingen in de vlinder- en libellenstand in Nederland. Daarvoor moet op een gestandaardiseerde manier geteld worden. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar valt in praktijd reuze mee. In de nieuwe handleiding voor beide meetnetten wordt precies beschreven hoe de tellingen verricht moeten worden.


Maar bovenal is het erg leuk om mee te doen aan de meetnetten. Je ziet de vlinder- of libellenstand van ‘jouw’ route veranderen en kunt het vergelijken met veranderingen op regionale of nationale schaal. Uiteindelijk worden ze zelfs gebruikt bij het maken van Europese indicatoren (kijk hier).

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.