Nieuwsbericht

Onbehoorlijk bestuur

zaterdag 17 september 2011

Natuurmonumenten geeft aan dat de bezuinigingen op natuur nog forser uitpakken dan al gedacht. Uit de gedetailleerde begrotingsplannen van staatssecretaris Henk Bleker blijkt dat de natuuruitgaven in de periode 2011-2015 kelderen van 803 miljoen euro naar 226 miljoen euro. Ongeveer ¾ van de natuurbegroting verdwijnt.

Lees meer op de website van Natuurmonumenten.