Profielpagina Frank Verhagen - gemeente Eindhoven

De foto's hieronder zijn gemaakt in de gemeente Eindhoven.

Bloeiende berm aan de Eisenhowerlaan. Bloeiende berm aan de Eisenhowerlaan.
Het is een feest om met Frank op pad te mogen gaan, wanneer hij vertelt over groen in het algemeen en bermbeheer in het bijzonder.

Uit de nominatie van Frank Verhagen:

Frank Verhagen zet zich al vijftien jaar in voor ecologisch bermbeheer. Mede hem is er in Eindhoven een mooi ecologisch netwerk van extensief beheerde bermen. Frank heeft de aanzet hiervoor gegeven door gericht beheer. Hij heeft van de nood een deugd heeft gemaakt en vanuit de crisisjaren de Eindhovense bermen met kennis en kunde een meerwaarde gegeven: biodiversiteit en een mooi en aantrekkelijk beeld.

Frank heeft altijd oog voor het scheppen van kansen voor natuur. Hij ziet op elk groenplekje kansen en denkt daarbij aan het kleine spul: de insecten. Hij volgt de inzichten voor verbeteringen voor berm- en groenbeheer voor biodiversiteit op de voet en voert ze ook snel uit.

Hoe communiceert deze beheerder over het bermbeheer?

Frank heeft in de loopt der jaren vele lezingen gegeven. Dat kan zijn voor een groepje burgers, bijvoorbeeld voor een volle zaal ecologen in het Evoluon. En hij vergeet vooral niet te vertellen dat zijn beheer voor biodiversiteit alleen maar kosten bespaart!

Hij is betrokken, gedegen, vanuit inhoudelijke kennisen en heeft een zeer aantrekkelijke en ludieke manier van uitleggen. Frank is altijd bereid om zijn visie te delen tijdens bijeenkomsten, social media en artikelen in vakbladen en de krant.

Meer informatie over Frank Verhagen en gemeente Eindhoven

In de gemeente Eindhoven mag ik al bijna 20 jaar werken aan het beheer van de groene openbare ruimte. Mijn opa maaide als boer al delen van mijn werkgebied, toen nog met de zeis. Zonder dat hij het wist was zijn manier van werken, kleinschalig en gefaseerd, een voorbeeld van goed beheer van graslanden. In mijn werk probeer ik die manier van werken op een moderne manier voort te zetten.

Eindhoven is voor een grote stad opvallend groen en er steken prachtige natuurlijke gebieden tot ver in de stad. In Eindhoven wordt zo’n 450 hectare grasland op een ecologische manier gemaaid. Om dit enorme gebied goed te kunnen beheren werken we met een eenvoudige beheermethode die gebaseerd is op een paar belangrijke uitgangspunten.

  • Maaisel wordt geruimd
  • Er wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid, langjarig in dezelfde periode
  • Bij iedere maaironde blijft ca 15-20% van een te maaien terrein ongemaaid
  • Percelen zijn vrij klein en binnen gebieden komen vrijwel altijd meerder maaifrequenties voor zodat nooit een heel gebied kaal gemaaid wordt

Met deze eenvoudige uitgangspunten is het hele werkgebied verdeeld in meerdere maaibestekken die door middel van Europese aanbesteding op de markt gezet worden. Aannemers krijgen zelf de taak om te bepalen waar ze de 15-20% van een perceel laten staan. Dit doen ze volgens een schema op basis van een paar uitgangspunten:

Deze manier van werken levert niet altijd en overal een perfect resultaat op, maar is door zijn eenvoud wel overal makkelijk toepasbaar en zorgt voor een goed beheer met relatief lage beheerkosten en betrokkenheid van de uitvoerenden bij het werk.

Daarmee is het een aantrekkelijke methode en het resultaat ervan is dat nu ook bij inrichting van nieuwe woonwijken of bij herinrichting van bermen vrijwel standaard gekozen wordt voor een inrichting met bloemrijk grasland in plaats van gazon en perkjes.

 

 

Ik ben als beheerder vooral trots op het brede draagvlak dat ik door dit beheer heb weten te krijgen binnen de gemeente en bij de burgers van Eindhoven.

Meer lezen en horen

RTL Nieuws: Nederlandse bermen staan in volle bloei: 'Het is een super groeizaam jaar'

Hymeno Varia themanummer Bijen in stad en dorp, maart 2021: Succesvol ecologisch bermbeheer in Eindhoven 

Eindhovens Dagblad 2 juli 2021: Eindhoven Bijenstad van Nederland 

Eindhoven Bijenstad van Nederland: beluister het item bij Vroege Vogels