Bescherming Sleedoornpage

Achteruitgang 90%

De sleedoornpage stelt bepaalde eisen aan zijn leefomgeving. Zo legt het vrouwtje haar eitjes uitsluitend op sleedoornstruiken. Het liefst op jonge uitlopers: daar kunnen de rupsen van eten. In de natuur gaat deze verjonging vanzelf, door vraat van bijvoorbeeld koeien en schapen. Maar tegenwoordig hebben de struiken (en de vlinders) onze hulp nodig.

De sleedoornpage gaat achteruit: steeds meer van het leefgebied van deze vlinder verdwijnt

Wat doet De Vlinderstichting?

De oorzaak van de achteruitgang tot de jaren tachtig van de vorige eeuw is hoofdzakelijk het verdwijnen van het kleinschalige cultuurlandschap met haar (sleedoorn)hagen. Dat de vlinders daarna nog op veel plaatsen is verdwenen, komt veelal door veroudering van sleedoornstruweel en het verwijderen of te rigoureus snoeien van sleedoorns. Ook een gebrek aan nectarplanten in de buurt van de sleedoorns is ongunstig.

  • Sleedoornstruwelen die te oud zijn geworden en weinig jonge uitlopers hebben moeten gefaseerd worden teruggezet, waarbij de oudste sleedoorns gespaard moeten worden omdat ze in het voorjaar waardevol zijn als nectarplant voor insecten.
  • Waar ‘verbraming’ optreedt en de sleedoorns gespaard moeten worden, zullen de braamstruiken rigoureus inclusief wortelstokken verwijderd moeten worden. Vaak zal dan ook aanplant van jonge sleedoorns nodig zijn. Indien mogelijk is een gefaseerde aanpak aan te bevelen.
  • Als er sleedoornstruiken bij beheer zullen sneuvelen worden ze voor die tijd afgezocht op eitjes. De takken met de aangetroffen eitjes worden dan afgeknipt en overgezet op geschikte struiken in de buurt die blijven staan.

Waar komt de sleedoornpage voor?

De sleedoornpage komt in Friesland voor bij Wolvega, in Drenthe bij Zuidwolde, in Overijssel bij Steenwijkerland, Zwolle en Ommen (Prathoek), in Gelderland bij Nunspeet, Epe, Apeldoorn, Wageningen, Ede, Arnhem, Angerlo, Doesburg, Brummen, in Utrecht bij Amersfoort, Soest, Overlangbroek, in Noord-Brabant bij de Kraaijenbergse plassen, en in Zuid-Limburg. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor overgangen van zandgronden naar klei of veen.

Bekijk de kaart

Klik op de kaart voor een vergroting

Eitjes zoeken

Omdat de vlinders zo verborgen leven, kan de sleedoornpage het best worden geteld door de eitjes te zoeken. Die zijn het best te vinden in de winter als de blaadjes van de struiken zijn. 

De resultaten van de tellingen ziet u hieronder. Wilt u meehelpen met tellen? Geef dan uw waarnemingen door via Telmee of Waarneming.nl. Of vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Agenda

Hieronder vind je data waarop er eitjes van sleedoornpage gezocht worden. 

Datum   Locatie Contactpersoon
13 januari 2018 Soest Violet Middelman
14 januari 2018 Soest Violet Middelman

Resultaten

2016/17 zijn de voorlopige aantallen (stand op 21 september 2017)

Plaats 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Amersfoort 5 0 0
Angerlo 4 59 37
Apeldoorn 185 157 318 367
Arnhem 197 36 443 876
Brummen 10 6 10 22
Doesburg 151 457 340
Ede 38 195 262 113
Epe 9 4 7 59
Kraaijenbergse plassen 75 47 121 523
Megchelen 5 0
Nunspeet 17 10 9 39
Olst-Wijhe 5
Ommen 776 655 241 950
Overlangbroek 51 16 114 131
Soest 70 69 56 183
Steenwijkerland 1843 19156 1011 1548
Velp 0 1 19
Wageningen 54 678 970 1239 14
Wolvega 57 54 9 0
Zuid-Limburg 58 76 160 381
Zuidwolde 26 22 59 17
Zwolle 742 556 712 401
Mijn gegevens