Fonds op naam

Fonds op naam

Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt De Vlinderstichting regelmatig ondersteuning met bijdragen. En u kunt het Cultuurfonds weer helpen bij het behoud van kwetsbare vlinder- en libellensoorten. Want dit fonds beheert een aantal CultuurFondsen op Naam die bijdragen geven aan natuurdoelen. Maar er is nog geen fonds dat zich specifiek op vlinders en libellen richt. Daar ligt dus een kans voor u als vlinderliefhebber.

Wat is een fonds op naam?

Heeft u vermogen ter beschikking dat u wilt inzetten voor natuurbescherming? In overleg met het Prins Bernhard Cultuurfonds kunt u een fonds instellen met een nauwkeurig omschreven doelstelling, bijvoorbeeld de bescherming van bedreigde vlinder- en libellensoorten in Nederland. Het mooie is dat u dit fonds kunt noemen naar iemand die u dierbaar was of is, iemand die u blijvend wilt gedenken. Of u geeft het uw eigen naam. Hoe dan ook, die persoon leeft voort in de naam van het fonds, gekoppeld aan een loffelijke bestemming van het rendement. U kunt ook geheel anoniem blijven.

Lees meer over een Fonds op naam

Hoe werkt het?

Hoe werkt zo’n CultuurFonds op Naam? Via een schenking stelt u een fonds in. Jaarlijks keert het fonds een bepaald bedrag uit aan een organisatie of instelling die zich inspant voor de doelstelling. Dat kan een uitgever van een boek zijn of een organisatie die onderzoek doet, of natuurlijk De Vlinderstichting.

Alle bestedingen ten bate van vlinders en libellen zijn denkbaar. Het instellen van een fonds heeft fiscaal veel voordelen. Zo is er geen schenkingsrecht verschuldigd. Daarnaast is de schenking geheel van uw verzamelinkomen aftrekbaar wanneer u in vijf gelijke termijnen schenkt. Een eenmalige schenking is ook mogelijk. Verder kunt u een fonds instellen bij testament. Het Prins Bernhard Cultuurfonds licht graag de mogelijkheden toe.

Particulieren, stichtingen of bedrijven

Particulieren kunnen een CultuurFonds op Naam instellen, maar ook stichtingen en bedrijven. U kunt ook een bedrag door anderen laten bijstorten zodra een fonds in het leven is geroepen. Het zou leuk zijn als in een volgende editie van het tijdschrift Vlinders bekend kan worden gemaakt dat er een CultuurFonds op Naam is ingesteld!

Schenken