Vrijwilliger worden

Vrijwilligers zijn voor de uitvoering van de vele taken van De Vlinderstichting heel belangrijk. Ze zijn overal in het land actief als promotoren van het werk van De Vlinderstichting.

Vrijwilligers: onmisbaar

 

Vrijwilligers werken mee aan educatieve programma's en fungeren als kritische waarnemers in de regio. Verder zijn er zijn talloze mensen die als vrijwilliger meewerken in een werkgroep, aan de onderzoeksprojecten, waarnemingen doorgeven of een monitoringroute lopen.

Lokaal actief zijn

Wilt u De Vlinderstichting helpen in uw eigen regio? Dat kan! U kunt zich aansluiten bij een van onze werkgroepen, die in heel Nederland actief zijn.

Zoek een werkgroep in de buurt

Neem contact op met de werkgroep voor meer informatie. Samen maken we het verschil voor vlinders en libellen. 

Tellen voor het Landelijke Meetnet

Gaat de vlinderstand/libellenstand in ons land achteruit en heeft dat te maken met verdroging of vermesting? Worden er in het noorden minder vlinders waargenomen dan in het zuiden? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, is De Vlinderstichting in 1990 samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders en het Landelijk Meetnet Libellen. Het doel is het verzamelen van actuele informatie over de veranderingen in de dagvlinderstand en libellenstand in Nederland. Daarom worden, verspreid over het hele land, routes uitgezet die overal op dezelfde manier worden geteld door vrijwilligers.

Lees meer over het Landelijk Meetnet Vlinders

Lees meer over het Landelijk Meetnet Libellen

Sinds een aantal jaren is er ook een Landelijk meetnet Nachtvlinders. Wie daaraan wil meedoen, heeft wel een nachtvlinderval nodig. 

Lees meer over het Landelijk Meetnet Nachtvlinders

Vrijwilliger worden in Wageningen

Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk op het kantoor van De Vlinderstichting, kunt u onderstaand formulier invoeren.

Mijn gegevens

Help mee