Delleboersterheide

Een glooiend landschap van zand, heide, veenputten en de rustig slingerende rivier de Tjonger. Wat bos op de glooiende oevers. En stilte. Behalve het gekwaak van kikkers en het gekwetter van vogels is dit gebied een oase van rust. Wandelen mag, mits op de paden en zonder hond, en in de lente moet je buiten de vogelbroedgebieden blijven. De dieren hebben het hier duidelijk voor het zeggen; de mens is slechts te gast in hun gebied. Het Fryske Gea heeft sinds 1951 veel werk verzet om het beekdallandschap in de oorspronkelijke staat te brengen. Je loopt langs oude meanders van de Tjonger en verschillende vennen. Voor vlinders en libellen is dit gebied zeer geschikt: afwisseling in begroeiing en een balans tussen nat en droog is precies wat ze nodig hebben. Het is daarom ook niet zo vreemd dat de Delleboersterheide een van de rijkste libellengebieden van ons land is. Naast vlinders en libellen kan je er ook reptielen en amfibieën, reeën of dassen aantreffen.

Bijzondere libellensoorten

De tengere pantserjuffer doet zijn naam eer aan. Hij is metaalgroen en slechts drie centimeter lang, dus het kost wat speurwerk om deze sierlijke juffer in het groen te ontwaren. In tegenstelling tot de meeste juffers rusten de pantserjuffers met de vleugels half open. De soort is ’s zomers te vinden bij structuurrijke vennen en hoogveenplassen.

Geheel tegen de verwachting in werd in dit gebied de oostelijke witsnuitlibel gevonden. Deze soort is in heel Europa bijzonder zeldzaam geworden en het feit dat de soort weer in ons land is opgedoken, is zeer bijzonder. In de ons omringende landen komt de soort niet of nauwelijks meer voor. In juni en juli is deze libel, met zijn opvallende witte gezicht, te zien langs het water.

Andere libellen

Hieronder worden nog enkele libellen genoemd die te zien zijn in dit gebied. Klik op de naam van een libel voor meer informatie. U komt dan op de soortpagina van libellennet.

  • Watersnuffel
  • Zwarte heidelibel