Millingerwaard

Millingerwaard

De Millingerwaard is een prachtig gebied dat sinds 1991 is getransformeerd van landbouw en zandwingebied naar natuurgebied. In korte tijd is er een enorme planten- en dierenrijkdom ontstaan doordat er actief is ingezet op herinrichting van het gebied van landbouwgebied naar natuurgebied. De Millingerwaard is onderdeel van de Gelderse Poort bestaat uit wilgenbossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Het is een erg leuk wandelgebied. Je mag overal struinen en ook wilde paarden en runderen lopen vrij rond.

Door de aanwezigheid van zowel stromend als stilstaand zoetwater is de Millingerwaard voor een grote verscheidenheid aan libellen een geschikt leefgebied. Er komen veel warmteminnende soorten voor zoals de zuidelijke keizerlibel, vuurlibel en zuidelijke glazenmaker.

Rivierrombout

Op de stranden langs de Waal kun je goed zoeken naar de huidjes van de rivierrombout, vooral op plaatsen waar zand of slib is afgezet. Houd er rekening mee dat je dan wel eens natte voeten kunt halen tijdens het zoeken naar deze huidjes! De rivierrombout is een specialist van de grote rivieren. Het uitsluipen vindt plaats van eind mei tot half augustus. Imago’s zijn te herkennen aan hun felgele kleur die ook op de poten doorgaat. Er zijn echter een aantal gelijkende soorten. Let goed op de tekeningen op het borststuk als je twijfelt tussen een rivierrombout en een gelijkende soort.

Zuidelijke keizerlibel (foto: Christophe Brochard) Zuidelijke keizerlibel (foto: Christophe Brochard)

Rivierrombout (foto: Kim Huskens)