Noordhollands Duinreservaat

Noordhollands Duinreservaat

Het Noordhollands Duinreservaat is een waterwingebied. PWN beheert dit duingebied in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Noord-Hollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land en strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. In totaal is het gebied zo’n 20 kilometer lang en ongeveer 2,5 km breed. Er zijn open en begroeide duinen, strand, plassen, poelen en duinbossen met veel reliëf.

Er zijn heel veel ingangen die toegang geven tot dit gevarieerde duingebied. In het midden van het gebied, vlakbij Castricum ligt het bezoekerscentrum De Hoep dat zeker de moeite van een bezoek waard is. Vanaf de vele wandelpaden die hier zijn aangelegd kun je deze landschappen beleven en op zoek gaan naar vlinders en libellen.

Vuurlibel

Verspreid door de duinen liggen plasjes en poeltjes. Zeker als deze niet te diep zijn, warmen ze snel op en dat is het ideale leefgebied voor twee libellensoorten die de afgelopen tientallen jaren, mede door klimaatverandering, in Nederland sterk zijn toegenomen. De vuurlibel is een prachtige dieprode libel. Niet alleen het achterlijf en borststuk zijn rood, maar ook de poten en de kop. Dat geldt voor de mannetjes; de vrouwtjes zijn geelbruin. 

Zwervende heidelibel

Een andere warmteminnaar is de zwervende heidelibel. Deze is, zoals de naam al verklapt, een mobiele soort die op allerlei plekken kan opduiken, maar in de duinen van Noord-Holland komt hij jaarlijks regelmatig voor. Opvallend kenmerk van de zwervende heidelibel is de blauwe kleur van de onderkant van de ogen. Dat zie je zowel bij de vrouwtjes als bij de mannetjes.

Vuurlibel (foto: Henk Bosma) Vuurlibel (foto: Henk Bosma)
Zwervende heidelibel (foto: Kim Huskens) Zwervende heidelibel (foto: Kim Huskens)