Verwachte vliegtijden

Op basis van de vliegtijd worden libellen in twee groepen gedeeld; de lentesoorten en zomersoorten.

De lentesoorten zijn libellen die als larve in een laat stadium overwinteren. Hierdoor kunnen de libellen al vroeg in de lente uitsluipen.
Bij de zomersoorten overwinteren de libellen als larve in verschillende stadia. Deze soorten sluipen over een langere periode van het jaar uit en kunnen nog tot laat in de zomer worden gezien.

Libellen hebben binnen een jaar een bepaalde periode waarin ze vliegen. Als er binnen zo'n periode een korte tijd veel aantallen vliegen wordt er gesproken over een piek.

Kaart

Om libellen goed te kunnen inventariseren en monitoren, en om de nieuwsgierigheid te bevredigen, biedt De Vlinderstichting een dagelijkse voorspelling van hun vliegtijden op internet. Deze voorspelling is voor de meeste soorten gebaseerd op een negendaagse weersvoorspelling, waarbij de verwachte temperatuur wordt meegenomen in de berekeningen. Voor de andere soorten is de gemiddelde vliegtijd van de laatste 15 jaar aangehouden.

In de vliegtijdvoorspelling kunt u de verwachting zien voor de vliegtijd van de libellen die binnenkort gaan vliegen. Per soort wordt via de tijdbalk aangegeven wanneer de hoofdvliegtijd wordt verwacht. Het eerste, smalle deel van de balk start op de dag dat wordt verwacht dat 2% van de totale generatie van die soort gevlogen heeft. Het eind van de smalle balk wordt bereikt bij 10% van de vliegtijd. De vier volgende balken staan - in steeds donkerder groen - voor resp. 10 - 25%, 25 - 50%, 50 - 75%, 75 - 90% en 90 - 98% van de vliegtijd.

Van de winterjuffers worden de overwinterende dieren als een aparte generatie gegeven en ook de zwervende heidelibellen in het voorjaar worden apart van de zomergeneratie afgebeeld.

In de piek van de vliegtijd (10 - 90%) kan een soort het best worden geteld of geïnventariseerd;
Natuurlijk vliegen er eerder en later ook nog exemplaren van de soort, maar de massa (80% van het aantal) vliegt tijdens de piek;
De balken geven de globale verwachtingen weer! Afwijkingen daarvan zijn helaas mogelijk, want de gemiddelde afwijking bedraagt ruim één week

Libellen kijken